Etusivu

Tervetuloa sivuilleni!

Nyt ja tulevaisuudessa päätöksentekijöiltä edellytetään tiedolla johtamisen tietoja ja taitoja. Päätöksenteon tulee perustua tutkittuun ja koettuun tietämykseen asioista ja ilmiöistä tässä ajassa. Vaikuttavaa päätöksentekoa ei tehdä mutu-tuntumalta. Päätösten perusteena tulee olla aina riittävän laaja analyysi niiden vaikuttavuudesta talouteen, työllisyyteen ja ympäristöön. Tältä pohjalta ja näillä perusteilla pyrin eduskuntaan kevään 2019 vaaleissa. Kansakuntamme tarvitsee nyt pitkäjänteistä, johdonmukaista, periksiantamatonta ja vaikuttavaa päätöksentekoa Suomen ja suomalaisten parhaaksi.

Kuuntele Podcastina.

Kuntapolitiikasta

Meillä Helsingissä valtuusto on kunnostautunut tekemään päätöksiä, välittämättä kaupunkilaisten enemmistön mielipiteistä. Näin ei voi jatkua. Esimerkkejä näistä päättömistä edellisen valtuuston päätöksistä on monia. Nykyinenkin on näissä jo ehtinyt kunnostautumaan.  Guggenheimin suhteen voidaan sentään olla vähän aikaa rauhassa, mutta koville sekin taisto otti. Yleiskaavan 2050 hyväksyminen edellisen valtuuston toimesta on kaupunkilaisia aliarvostava. Päätöksen myötä, valtuusto hyväksyi samalla väärin perustein tehdyt väestöennusteet, joita sitten käytettiin ylimitoitettujen rakentamissuunnitelmien pohjatietona. Ei näin, ei missään nimessä. Ennusteiden tekeminen on perustuttuva muuhunkin kuin utopistisiin epärealistisiin olettamiin.

Me kaupunkilaiset maksamme kovan hinnan päätöksistä, joilla ei ole päätä eikä häntää. Hoidetaan vanhusten ja ikäihmisten asiat kuntoon, lapsia ja nuoria unohtamatta. Autetaan niitä helsinkiläisiä, jotka apua tarvitsevat. Asunnottomuuden hoitaminen olisi mielestäni nykyisen valtuuston ensisijainen tehtävä. Kuuntele. 

Koulutus-, sosiaali- ja terveydenhuoltopolitiikasta

Jokaisella Suomalaisella tulee olla mahdollisuus arvokkaaseen elämään, nuorille tulee antaa mahdollisuus työntekoon heti koulusta valmistumisen jälkeen. Lapsia ja nuoria tulee tukea ja kannustaa harrastuksiin ja aktiivisuuteen. Panostus nuorten koulutukseen ja harrastustoiminnan tukemiseen on merkittävässä roolissa. Lapsiperheitä tulee tukea kaikin tavoin. Meillä ei ole enää yhtään varaa hukata sukupolvia lyhytjänteisen päätöksenteon ja säästöpolitiikan johdosta.

Terveydenhuollon tulee olla asiakaslähtöistä ja tarpeenmukaiseen hoitoon on päästävä ilman viiveitä.

Vanhusten asiat on saatava kuntoon. Heidän ansiostaan Suomi on se maa, jossa tänään elämme. Itsenäisinä ja omista asioistamme päättävinä. Annetaan tästä se arvostus, joka heille kuuluu. Pelkkä kiitos ei enää riitä. Tehdään asioita ja päätöksiä, joilla osoitamme myös kunnoituksemme heille.

Maahanmuuttopolitiikasta

Maahanmuuttopolitiikan tulee olla järkevää. Annetaan apua niille, jotka sitä tarvitsevat. Asiat tulisi pyrkiä ratkaisemaan lähtömaissa tai niiden lähialueilla. Tarvitaan jämäkkiä ja ripeitä päätöksiä, että saadaan Etelä-Euroopan vastaanottokeskukset toimintaan EU -rajojen ulkopuolelle. Pakolaisten lähtömaissa tilanne saadaan tietyllä aikavälillä stabiiliksi ja siihen tarvitaan ennenkaikkea EU-tasolla ripeämpää päätöksentekoa.

Teollisuuspolitiikasta

Teollisuuden työpaikat tulee säilyttää Suomessa! Tehtaiden ja tuotantolaitosten sulkemiset eivät ainakaan auta kestävyysvajeen tai hyvinvointivaltion tarvitseman korjausliikkeen tekemiseen. Valtion omistamia yhtiöitä ei tule myydä ulkomaisille monikansallisille yhtiöille, vaan niitä tulee kehittää ja turvata niiden toiminta nyt ja tulevaisuudessa. Kuten nyt jo on nähty, myynti tulee kalliiksi kansalaisillemme. Tarvitaan oikeasti tekoja, ei juhlapuheita.

Juhlapuheiden aika on ohi

Ikärasismi jyrää työmarkkinoilla, nuorisotyöttömyys kasvaa ja syrjäytyminen siinä samassa hoitojonoista puhumattakaan.

Juhlapuheissa ollaan kyllä valmiita tekemään kaikki toimet edellä mainittuihin asioihin, mutta miten on käytännössä? Miksi leipäjonot kasvavat vuosi vuodelta? Miksi asunnottomuutta ei saada hoidettua? Miksi eriarvoisuus ja terveyserot kasvavat eri väestöryhmien välillä? Päätöksentekijällä tulisi olla mielestäni kokemusta työttömyydestä, pätkätöistä, omaishoitajuudesta ja luukulta luukulle juoksuttamisesta. Vain siten voidaan taata, että päättäjä ymmärtää tekemiensä päätösten seuraukset. Vain äänestämällä näitä asioita kokenutta päätöksentekijää voit osaltasi vaikuttaa, että päätöksentekijä on ajantasalla niistä asioista mitä arjessa ihmiset kohtaavat.

Millä tavoin ilmastomuutoksella pelottelu auttaa lukuisaa joukkoa köyhyysloukkuun ajettuja ikäihmisiä, jotka joutuvat joka päivä miettimään ostaako lääkkeitä vai ruokaa?

Kiitos kaikille äänestäjilleni ja tukiryhmäläisilleni tähänastisesta tuesta ja kannustuksesta. Olen entistä vahvempi ottamaan vastaan luottamustehtävän, jonka työnimenä olkoon: Korjataan aikaisempien hallitusten virheet ja palautetaan ihmisarvoinen elämä suomalaisille arjen puurtajille.

Nähdään vaalikentillä!

Malminkartanossa 16.9.2018
Marko Ekqvist (ps.)
eduskuntavaaliehdokas 2019 Helsingin vaalipiiristä
#marko2019 #vaalit2019 #perussuomalaiset #pshelsinki #perussuomalainenhelsinki

Twitter: @MarkoTJEkqvist

Facebook

Katso tästä linkistä myös Uuden-Suomen Puheenvuoroblogini: Lempiaiheinani mm. talous-, terveys- ja ilmastopolitiikka.

Helsingin Uutisten Blogisivustoni.

Vastaa