UKK

Fossiiliset polttoaineet

Hiilitaloudesta siirrymme pikkuhiljaa muutaman siirtymävaiheen jälkeen ns. vetytalouteen. Ajanjakso, joka tähän siirtymään kestää riippuu paljolti tutkimusponnisteluista ja satsauksista perustutkimukseen. Yhteistyössä muiden valtioiden kanssa tämä teknologiaharppaus onnistuu, ei yksittäisten valtioiden omin voimin.

Hankamäki, Jukka

Jukan blogisivusto on vuosien ajan ollut erittäin suosittu ja vaikka en ole itse hänen kirjallista materiaaliaan ehtinyt paljonkaan tavailemaan ajanpuutteesta johtuen, niin voin silti hyvällä ommallatunnolla antaa vahvan lukusuositukseni. Linkki hänen blogiinsa.

Minulla on ollut ilo ja kunnia vetää Jukka Hankamäen kanssa Radio Vapaa Helsingin radiokanavalla Koko kansan politiikkamessut ohjelmasarjaa ja se toimitettiin vuoden 2019 eduskuntavaalien alla suorina radiolähetyksinä Mannerheimintie 36 Studiolta. Jokainen suora lähetys striimattiin myös Radio Vapaa Helsingin Youtube-kanavalle ja nämä tallenteet kyseisestä ohjelmasarjasta on listattu omaan soittolistaansa kronologiseen järjestykseen.

Jukka Hankamäen teos Totuus kiihottaa sai aikaan somemyrskyn heti julkaisupäivän jälkeen 8.6.2020. Blogisivustollaan hän tilittää tähän teokseen liittyvää keskustelua seuraavasti: ”Julkaistessani maanantaina teokseni Totuus kiihottaa – Tutkimus vasemmistopopulistisen valtamedian tieto- ja totuuskriisistä olin varma, että kritisoimani valtamedia tulisi kostamaan minulle jollakin tavalla. Kirjani pääväite oli aivan muuta kuin minkä valtamedia ja sosiaalisen median vihervasemmistolaiset kätyrit siitä nostivat esille. Väitin, että yhteiskuntamme sosiaalirakenne on hajoamassa, ja kansalaisten sukset ovat menneet monessa asiassa ristiin. Tästä on seurannut, että myös yhteiskuntakeskustelut ovat polarisoituneet, ja lopulta tuo halkeaminen on johtanut median jakautumiseen valtamediaan ja vaihtoehtomediaan. Tutkimukseni on siis mediatutkimus ja politiikan tutkimuksellinen analyysi yhteiskuntaamme koettelevasta legitimaatiokriisistä.”

Lehdistön ja myös yksittäisten (teosta lukemattomien) henkilöiden vaatimukset anteeksipyytelystä tai peruuttelusta asian suhteen pidän lähinnä osana mediasirkusta. Katsokaapa twitteristä, sieltä löytyy oikein viestiketjuja, joissa luku luvulta tekstin kappaleista julkaistaan kuvakaappauksia ja sitten väännetään ja käännetään ”analyysiä”. Ilmeisesti on teksti kolahtanut. Kirjasta löytyy totuuksia, jotka ovat osuneet oikeaan ja tarkoittaa siis sitä, että Hankamäen teosta pidetään yksinkertaisesti vaarallisena.

Perusteellisuudellaan ja moniuloitteisella lähestymistavallaan Jukka Hankamäki on luonut teoksen, jota analysoidaan mahdollisesti vielä vuosien ajan. Tosin vaikea analysoida teosta, mikäli sen julkaisu lopetetaan lähes samana päivänä, kuin se julkaistaan. Valtamedian valta-asemaa käsittelevä teos on tehnyt siis osaltaan tehtävänsä. Ravistellut mediaa ja herättänyt keskustelua. Tosiaisioiden ja eri näkökulmien esiintuominen on siis edelleen vaikeaa sanavapaassa maassamme? Ehkäpä se ymmärrys lisääntyy sitten ajan kanssa.

Teoksen nimen mukaisesti tosiasioiden esiintuominen kiihottaa ja tässä tapauksessa on menty ikäänkuin joukkohysteriaan, jossa sopulilauman tavoin näytetään peukkua alaspäin tietämättä välttämättä mistä on oikeasti kysymys. Tämähän on juuri yksi kouluesimerkki siitä, miten valtamedia käsittelee ylipäänsä vaihtoehtomedian esiintuomia epäkohtia yhteiskunnassamme. Ei mitenkään. Pidetään asiat piilossa ja toivotaan, ettei vaan kukaan reagoisi mitenkään tai näkisi asioiden tosiasiallista puolta. Saatikka, että joku kehtaa vielä niistä kirjoittaa 400 sivuisen opuksen.

Kuvakaappaukset kappaleista ja irrottaminen tarkoituksellisesti kokonaisuudesta, saadaan mistä tahansa tekstistä vihamielinen vaikutelma. Siihen, kun lisätään vielä sukkela twiittiteksti, niin sillisalaatti on valmis. Säälittävää ja tarkoitushakuista. Teos on mediatutkimus ja siinähän pyritään nimenomaan esittämään ja tuomaan esiin seikat, jotka ovat johtaneet mediakentän kaksinapaisuuteen ja sitä kautta myös yhteiskunnallisen keskustelun yksipuolisuuteen. Hankamäen aikaisempiin tuotoksiin kannattaa myös perehtyä. Sananvapauden puolesta.

Tähän loppuun totean vielä, ja lähinnä väärinkäsitysten välttämiseksi, että itse arvostan naisia ja kunnioitan meidän kaikkien naistemme saavutuksia koko Suomen historian aikana. Missä me muuten olisimmekaan ilman vahvojen naisten vaikutusta? Olipa kysymys sitten yritysmaailmasta, urheilusta, tieteestä tai taiteesta. En hyvksy alentavaa puhetta tai tekstiä kenestäkään. En myöskään halua kuulla v-alkuista sanaa, joka tuntuu olevan kovin käytetty termi nykyaikana. Mikäli kuulen, niin pyydän termin käyttäjää korjaamaan puhetyyliään. En tee tässä tapauksessa eroa siitä, että onko termin käyttäjä korkea-arvoinen valtion virkanainen tai virkamies, työnjohtaja, johtaja. Puolueen puoluesihteeri tai puheenjohtaja. Teinityttö tai teinipoika. Kaikille pätee sama asia. En siedä alentavaa ja epäkunnoittavaa puhetyyliä.

Ilmastomuutos

Ilmasto on muuttunut aina, niin kauan kuin ilmakehä on ollut olemassa sellaisena, kuin me sen ymmärrämme. Muutokset joita ilmakehässä tapahtuu ovat monimutkaisten ilmafysiikan alaan liittyvien lainalaisuuksien vallassa toimivia. Termodynamiikan, nesteiden ja kaasujen välinen vuorovaikutus. Termodynamiikan pääsäännöt määrittävät pitkälle niitä muutoksia, joita ilmakehässämme tapahtuu.
Luonnonkierron ja syklisyyden osalta ihmisen toiminnoilla ei ole niin suurta komponenttivaikutusta, kuin nykyisin tiedotusvälineissäkin on annettu ymmärtää. Suurusluokat ja ne tekijät jotka todellisuudessa vaikuttavat muutoksiin ilmakehässä eivät selity yksinomaan ihmisen toiminnasta peräisin oleviksi muutoksiksi.

Ilmastomuutos on virittänyt keskustelua ja varsinkin nuorten keskuudessa tärkeäksi vaikuttajaksi on noussut Greta Thunberg, joka pyrkii vetoamaan voimakkaasti ihmisten tunteisiin. Vaikutelmani on, että faktojen ja asian perinpohjainen tuntemus eivät enää olekaan tärkeitä tekijöitä, vaan tunteisiin ja ihmisten primitiivisiin tunnetiloihin vaikuttaminen. Hänen taustalla vaikuttavat tahot saavat näin asiansa esille ja nostettua lööppeihin. Ilmastomuutos tai oikeammin siihen sopeutuminen vaativat suuria teknologisia ja tieteentekijöiden ponnisteluita, jotta voimme aidosti siirtyä vähähiiliseen yhteiskuntaan. Muutokset tapahtuvat väkisinkin kunkin aikakauden teknologiaan sidotusti ja mikäli asiaa ajatellaan luonnollisina teknologiaharppauksina, niin meillä ei oikeastaan ole muitakaan vaihtoehtoja, kuin siirtyä vaiheittain ns. vetytalouteen, joka mahdollistaa nykyisenkaltaisen energiaintensiivisen yhteiskunta- ja teollisuusrakenteen. Fossiiliset polttoaineet ja niiden reservit loppuvat joka tapauksessa jossain vaiheessa. Siirtymäaika on sitä kivuttomampi, mitä rivakammin käymme seuraavaan vaiheeseen. Ihmiskunta on kuitenkin historiansa aikana toiminut yleensä vasta silloin, kun on ollut pakko. Pakko on sellainen vaikutin, joka motivoi laiskemmankin keksimään uusia ratkaisuja. Näin siis varmaan meidänkin tapauksessamme tulee käymään. Aikaa on vielä, mutta ei hukattavaksi.

Kehitysapu

Vihreän kehitysavun politiikan aika on ohitse. Kehitysapu on kuin kaivoon kannettu vesi. Omaehtoinen ja maiden itsensä aikaansaama kehittyminen turvaa tulevaisuuden ja on paras tae sille, että kansa pysyy omissa maissaan, eivätkä lähde etsimään parempaa elämää. Tätä tulisi pyrkiä edistämään kaikin tavoin. Aloittaisin itse Afrikan sähköistysprojektilla, mikäli minulla olisi valtaa ja fyrkkaa.

Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyön tulee olla kohdemaan tai toimijan rakenteita ja oma-aloitteista kehittämistä tukevaa. Tietyllä tavalla tulisi myös seurata ja valvoa kehitysyhteistyövarojen käyttöä juuri niihin tarkoituksiin, joihin se on alunperin osoitettu. On aivan päivänselvää, että kehitysyhteistyövarojen käyttö ei voi olla pelkästään traktoreiden tai lapioiden hankkimista. Varat tulisi kohdistaa sellaisiin toimiin, joiden avulla kohdemaa rakentaa itsenäisesti näitä koneita ja laitteita. Tällä tavoin varmistetaan tietotaidon siirtyminen kohdemaahan. Tilanteesta riippuen apua tulee antaa, mutta sen vaikuttavuus rakenteita kehittävänä toimena tulisi varmistaa.

Uusituvat energialähteet

Siirryttäessä kohti vetytaloutta tullaan uusiutuviin energialähteisiin liittyvää kehitystyötä vauhdittamaan, koska uusiutuvien energialähteiden käyttäminen on yhdinvoiman ohella ainoa keino saada tuotettua sähköenergiaa ilman, että siitä aiheutuu ympäristökuormitusta tai ainakaan välittömiä vaikutuksia ilmakehään. Lämpöenergian tuotanto tulee myös hoitaa ja siihenkin voidaan osaltaan vastata tulevaisuudessa myös lisäämällä uusiutuvaa energiantuotantoa. Edellä oleva toteamus välittömistä vaikutuksista ilmakehään koskee siis vain tuotannon aikaisia päästöjä. Mikäli päästöistä haluttaisiin saada oikea kokonaiskuva, tulisi niitä tarkastella elinkaaritarkasteluina. Vain tällä tavoin tarkasteltuna eri energianmuuntoteknologiat voidaan laittaa haitallisuusjärjestykseen ja vasta tämän jälkeen voidaan aloittaa järkevä keskustelu eri energianmuuntoprosessien ympäristökuormituksista.

Tasa-arvo

Pidän tärkeänä, että meillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet kasvaa, käydä kouluja ja saada palveluita. Eri elämäntilanteissa nämä asiat korostuvat. Kaikilla Suomen kansalaisilla tulisi olla tasaveroiset mahdollisuudet koulutukseen, asumiseen ja työntekoon.

Valtamedia vs vaihtoehtomedia

Valtamedia hallitsee uutisrintamaa suvereenisti ja voi omilla kannanotoillaan vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen hyvinkin voimakkaasti. Vaihtoehtomedia pyrkii taas tuomaan esiin tiedontuotannon ”vinoutumia” ja näin ollen vaihtoehtomedia tarjoaa mielenkiintoisen lisän uutisointeihin tuoden usein esiin myös sellaisia asioita, joista valtamedia yleensä vaikenee.

Ydinvoima

Puhdasta ja Suomen oloissa turvallista energiaa. Toimii myös silloin, kun ei tuule. Perusvoimaa parhaimmillaan. Tasaa verkon kuormituspiikkejä ja varmistaa sähkön laatua. Sähköautojen yleistyessä ainoa tapa tuottaa järkevällä tavalla latausenergiaa.

Yksinhuoltajat

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on hyvin tuonut esiin asioita, joita haluan myös painottaa.
YVPL:n saamat kirjaukset hallitusohjelmaan 2015-2019 olivat:
1) Kohdennetaan määrärahoja lapsiperheiden kotipalvelujen saatavuuden turvaamiseksi.
2) Vahvistetaan eropalveluita.
3) Tehdään lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslainsäädännön uudistus.
Näiden suhteen selvittelen missä mennään.

Linkkejä lähteisiin ja suosittelemiini materiaaleihin

asunnottomuus bioenergia COVID-19 demokratia eduskuntavaalit ehdokkaat ekqvist Helsingin valtuustoon 2012 energia energianmuuntotekniikat energiaomavaraisuus energiapolitiikka hallitus Heka Helsinki HOK-Elanto hämeentien vaalitoimisto innovaatiot kansantalous kaupunginvaltuusto korona koulutus kuntavaalit 2012 lähipalvelut maakuntauudistus mielenterveyspalvelut nuorten työttömyys osaamisen rapauttaminen palvelujärjestelmä perussuomalaiset PS auto SARS-Cov-2 SOTE tartuntaketjut turve turvetuotanto työllistäminen työllisyys työpaikkojen pysyvyys vaalikiertue vaalikoneet vaalitoimisto vaalityö vientiteollisuus viikon varrelta yrittäminen

Kommentointi on suljettu.