Mielipiteitäni

Fossiiliset polttoaineet. Hiilitaloudesta siirrymme vetytalouteen. Ajanjakso, joka tähän siirtymään kestää riippuu paljolti tutkimusponnisteluista ja satsauksista perustutkimukseen. Yhteistyössä muiden valtioiden kanssa tämä teknologiaharppaus onnistuu ei yksittäisten valtioiden omin voimin.

Ilmastomuutos
Ilmasto on muuttunut aina, niin kauan kuin ilmakehä on ollut olemassa sellaisena, kuin me sen ymmärrämme. Muutokset joita ilmakehässä tapahtuu ovat monimutkaisten ilmafysiikan alaan liittyvien lainalaisuuksien vallassa toimivia. Termodynamiikan, nesteiden ja kaasujen välinen vuorovaikutus. Termodynamiikan pääsäännöt määrittävät pitkälle niitä muutoksia, joita ilmakehässämme tapahtuu.
Luonnonkierron ja syklisyyden osalta ihmisen toiminnoilla ei ole niin suurta komponenttivaikutusta, kuin nykyisin tiedotusvälineissäkin on annettu ymmärtää. Suurusluokat ja ne tekijät jotka todellisuudessa vaikuttavat muutoksiin ilmakehässä eivät selity yksinomaan ihmisen toiminnasta peräisin oleviksi muutoksiksi.

Uusituvat energialähteet. Siirryttäessä kohti vetytaloutta tullaan uusiutuviin energialähteisiin liittyvää kehitystyötä vauhdittamaan, koska uusiutuvien energialähteiden käyttäminen on yhdinvoiman ohella ainoa keino saada tuotettua sähköenergiaa ilman, että siitä aiheutuu ympäristökuormitusta tai ainakaan välittömiä vaikutuksia ilmakehään. Nyt en puhu elinkaaren aikaisista päästöistä.

Kehitysapu
Vihreän kehitysavun politiikan aika on ohitse. Kehitysapu on kuin kaivoon kannettu vesi. Omaehtoinen ja maiden itsensä aikaansaama kehittyminen turvaa tulevaisuuden ja on paras tae sille, että kansa pysyy omissa maissaan, eivätkä lähde etsimään parempaa elämää. Tätä tulisi pyrkiä edistämään kaikin tavoin. Aloittaisin itse Afrikan sähköistysprojektilla, mikäli minulla olisi valtaa ja fyrkkaa.

Kehitysyhteistyöstä
Kehitysyhteistyön tulee olla kohdemaan tai toimijan rakenteita ja oma-aloitteista kehittämistä tukevaa. Tietyllä tavalla tulisi myös seurata ja valvoa kehitysyhteistyövarojen käyttöä juuri niihin tarkoituksiin, joihin se on alunperin osoitettu. On aivan päivänselvää, että kehitysyhteistyövarojen käyttö ei voi olla pelkästään traktoreiden tai lapioiden hankkimista. Varat tulisi kohdistaa sellaisiin toimiin, joiden avulla kohdemaa rakentaa itsenäisesti näitä koneita ja laitteita. Tällä tavoin varmistetaan tietotaidon siirtyminen kohdemaahan. Tilanteesta riippuen apua tulee antaa, mutta sen vaikuttavuus rakenteita kehittävänä toimena tulisi varmistaa.

Tasa-arvo
Pidän tärkeänä, että meillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet kasvaa, käydä kouluja ja saada palveluita. Eri elämäntilanteissa nämä asiat korostuvat.

Thunberg Greta
Nuori vaikuttaja, joka pyrkii vetoamaan voimakkaasti ihmisten tunteisiin. Vaikutelmani on, että faktojen ja asian perinpohjainen tuntemus eivät enää olekaan tärkeitä tekijöitä, vaan tunteisiin ja ihmisten primitiivisiin tunnetiloihin vaikuttaminen. Pidän Gretaa rohkeana, mutta sääliksi käy. Hänen taustalla vaikuttavat tahot saavat näin asiansa esille ja nostettua lööppeihin.

Vihapuhepoliisi Keijo
En suosittele seuraamaan hänen Twiittejään. Esitän muutaman hyvän syyn ja perusteet niille. 1. Syy on se, että hänkään ei seuraa ketään. 2. Syy on se että pidän häntä täysin huumorintajuttomana tyyppinä, joka retostelee toisten saavutuksilla. 3. Pienikin reagointi tai vilkaisu hänen twittertuotantoonsa saattaa aiheuttaa voimakkaan addiktion, joka pitkään jatkuessaan johtaa vakaviin seuraamuksiin oikeuslaitoksen kanssa.

Ydinvoima
Puhdasta ja Suomen oloissa turvallista energiaa. Toimii myös silloin, kun ei tuule. Perusvoimaa parhaimmillaan. Tasaa verkon kuormituspiikkejä ja varmistaa sähkön laatua. Sähköautojen yleistyessä ainoa tapa tuottaa järkevällä tavalla latausenergiaa.

Yksinhuoltajat
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on hyvin tuonut esiin asioita, joita haluan myös painottaa.
YVPL:n saamat kirjaukset hallitusohjelmaan 2015-2019 olivat:
1) Kohdennetaan määrärahoja lapsiperheiden kotipalvelujen saatavuuden turvaamiseksi.
2) Vahvistetaan eropalveluita.
3) Tehdään lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslainsäädännön uudistus.
Näiden suhteen selvittelen missä mennään.

asunnottomuus bioenergia COVID-19 demokratia eduskuntavaalit ehdokkaat ekqvist Helsingin valtuustoon 2012 energia energianmuuntotekniikat energiaomavaraisuus energiapolitiikka hallitus Heka Helsinki HOK-Elanto hämeentien vaalitoimisto innovaatiot kansantalous kaupunginvaltuusto korona koulutus kuntavaalit 2012 lähipalvelut maakuntauudistus mielenterveyspalvelut nuorten työttömyys osaamisen rapauttaminen palvelujärjestelmä perussuomalaiset PS auto SARS-Cov-2 SOTE tartuntaketjut turve turvetuotanto työllistäminen työllisyys työpaikkojen pysyvyys vaalikiertue vaalikoneet vaalitoimisto vaalityö vientiteollisuus viikon varrelta yrittäminen

Kommentointi on suljettu.