Äänestä liikkuvaa ehdokasta

Liikunta ja liikkumisen edistäminen ovat kansantalouden kannalta merkittävä panostus. Alla asiakokonaisuuksia, joita tulen ajamaan valituksi tultuani. Kiitän Olympiakomitea Ry:tä ansiokkaasta työstä Liikkuvan Suomen eteen. Harrastan itse OCR -esteratajuoksua ja teen tähän liittyviä harjoitteita viidesti viikossa. Hyvässä kunnossa oleva ehdokas tekee töitä Suomalaisten eteen.

Katso harjoituskalenterini ja mieti tarkkaan haluatko valtakunnan asioita ajamaan sohvaperunakansanedustajan vai edustajan, joka pitää kunnostaan hyvää huolta. #kovakuntoisinehdokas #huippukunnossa

Katso OCR -kilpailuvideoni tästä.

Alla koosteita ja otteita Olympiakomitean ehdotuksista miten asiat tulisi hoitaa, jotta Suomi saadaan liikkumaan.

Vain viidesosa suomalaisista liikkuu terveyden kannalta riittävästi.

Liikkumattomuuden kustannukset yhteiskunnalle ovat 3,2-7,5 miljardia vuodessa. Liikkumattomuuden kustannukset ovat kasvussa, muun muassa koska väestömme ikääntyy ja lapset liikkuvat liian vähän.

Jos Suomi saadaan liikkeelle, edut eivät rajaudu kustannussäästöihin. Liikunta vaikuttaa terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi myönteisesti esimerkiksi oppimiseen, yhteisöllisyyteen ja työkykyyn.

Samalla Suomella on kirittävää huippu-urheilussa. Suomalaiset arvostavat ja haluavat huippu-urheilumenestystä.

Huippu-urheilumenestys ei ole mahdollista nykyisillä resursseilla. Lisäksi johtaminen on ollut epäselvästi jaettu ministeriön ja Olympiakomitean välille. Työnjaon selventäminen on jo käynnistynyt liikuntapoliittisen selonteon pohjalta.

Suomalaisilla tulee olla kilpailijamaiden urheilijoiden verrattuna tasavertaiset mahdollisuudet menestyä. Kärkiurheilijoilla ja lahjakkaimmilla nuorilla tulee olla kansainvälisesti kilpailukykyinen valmentautuminen ja toimintaympäristö.

Näihin haasteisiin vastataan toimilla, joita Olympiakomitea ehdottaa yhdessä urheiluyhteisön kanssa tulevalle vaalikaudelle:

Liikkuva Suomi ja Menestyvä Suomi

Liikkuva Suomi

Vain viidesosa suomalaisista liikkuu riittävästi  hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Tästä aiheutuu  miljardiluokan kulut yhteiskunnalle, valtioneuvoston tilaaman selvityksen (2018) mukaan 3,2-7,5 miljardia vuosittain. Summa on kasvamassa muun muassa koska lapset eivät liiku riittävästi, ja siksi työikäisten kunto uhkaa tulevaisuudessa olla nykyistä heikompi. Myöskään ikäihmiset eivät liiku riittävästi. Siksi suurten ikäluokkien tullessa yli 80 vuoden ikään terveydenhuoltokulut uhkaavat todella karata käsistä. Riittävästä liikkumisesta aiheutuisi terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi tutkimusten mukaan suurta hyötyä myös yhteisöllisyyden, oppimisen ja tuottavuuden kannalta.

Näistä syistä Suomeen tarvitaan tulevalla vaalikaudella voimakas, kokoava ja kattava liikkeen lisäämisen ohjelma, Liikkuva Suomi.

Kerhoja kouluun! Erityisenä osana liikunnallisen elämäntavan tukemista ovat koulut. Harrastaminen koululla koulupäivän yhteydessä mahdollistaa yhdenvertaisen harrastamisen ja lisää lapsille ja nuorille lisää aikaa perheen ja kavereiden kanssa, antaa motivoivaa, omaan kiinnostukseen pohjautuvaa tekemistä ja vähentää yksinäisyyttä. Harrastustoiminnan lisääminen koulupäivän yhteyteen on otettu hyvin vastaan koulujen henkilökunnan oppilaiden, vanhempien ja kerhotoiminnan järjestäjien keskuudessa. Lähes kaikki lapset haluaisivat olla mukana harrastuskerhoissa, mutta yli 70% alakoululaisista on koulupäivän yhteydessä järjestettävän liikunnallisen iltapäiväkerhotoiminnan ulkopuolella. Samalla lähes jokainen haluaisi mukaan.

Suomessa tehdään paljon ansiokasta työtä lasten liikunnallisen kerhotoiminnan parissa. Toimintaa on edelleen liian vähän. Vain 22% lapsista osallistuu liikunnalliseen kerhotoimintaan. Noin 2/3:ssa kouluista ei ole tarjolla vastaavaa toimintaa (lähde: Liitu-tutkimus (2016). Alakouluikäisen lapsen tulisi liikkua kaksi tuntia päivässä terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi liikunta on tärkeä yhteisöllisyyden ja oppimisen edellytys. Ja ennen muuta: liikunta on kivaa!

Lataa esite: Kerhoja kouluun!

Menestyvä Suomi

Suomalaiset arvostavat huippu-urheilumenestystä: ¾ suomalaisista sanoo pitävänsä merkittävänä suomalaisten kansainvälistä menestystä. Kuvaavaa on myös, että vuodesta toiseen urheilulähetykset ovat seuratuimpien joukossa. Nykyisellä johtamisella ja resursseilla menestystä ei kuitenkaan voida tavoitella. Johtamista hankaloittaa epäselvä työnjako. Valta, vastuu ja keinot johtamiselle ovat hajautettuina Olympiakomitean ja OKM:n välille.

Suomalaisilla urheilijoilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet menestyä. Kärkiurheilijoilla ja lahjakkaimmilla nuorilla tulee olla kansainvälisesti kilpailukykyinen valmentautuminen ja toimintaympäristö. Lisäksi eri kulttuurin alueita on syytä kohdella yhdenvertaisesti: urheilun rahoitus on merkittävästi pienempää kuin esimerkiksi baletin tai elokuvan, vaikka urheilun tavoittavuus ja arvostus on verrattaessa erittäin hyvällä tasolla. Kun menestykselle saadaan hyvät edellytykset, se voi tuottaa ihmisten arvostamia elämyksiä, yhteisöllisyyttä, inspiraatiota ja myös myönteisiä talousvaikutuksia.

Tallennettu kategorioihin huippu-urheilu, liikunta, olympikomitea, urheilu | Avainsanoina , | Kommentit pois päältä artikkelissa Äänestä liikkuvaa ehdokasta

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt eron Juha Sipilän (kesk) hallitukselle. Niinistö pyysi samalla odotetusti, että Sipilän hallitus jatkaa toimitusministeristönä.

Tallennettu kategorioihin Helsinki | Avainsanoina , | Kommentit pois päältä artikkelissa Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt eron Juha Sipilän (kesk) hallitukselle. Niinistö pyysi samalla odotetusti, että Sipilän hallitus jatkaa toimitusministeristönä.

Työeläkkeistä – Studiossa Josa Jäntti

Tallennettu kategorioihin työeläkejärjestelmä | Avainsanoina , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Työeläkkeistä – Studiossa Josa Jäntti

TEK:n suositukset hallitusohjelmaan 2019-2023 – lähes identtiset omien teemapainotusteni kanssa

TEK (Tekniikan akateemiset) suositukset hallitusohjelmaan 2019-2023 nostavat esiin aivan samoja asioita, joita itse tulen ajamaan valituksi tultuani. Koulutukseen satsaaminen ja teknologiateollisuuden toimintaedellysten turvaaminen tulevat olemaan ratkaisevassa osassa, kun kohtaamme tulevaisuuden haasteita. Kannattaa äänestää kakunrakentajamielistä ehdokasta. Tätä kakkua rakennetaan nimenomaan lisäämällä panostuksia perustutkimukseen, innovaatioiden tuotteistamiseen ja vientiteollisuuden toimijoiden tukemiseen. Tehdään yhdessä Suomesta parempi paikka elää ja yrittää.

Tiede- ja teknologiapolitiikka – ote omista teemateksteistäni

Tiede- ja teknologiapolitiikka ohjaa Suomen tuleville vuosikymmenille. Nyt muutaman vuoden sisään on oltava vahva näkemys ja ennen kaikkea panostus tiede-, innovaatio- ja teknologiapolitiikalle. Olen esittänyt erääksi ratkaisuksi (ja mitä ilmeisimmin taitaa olla järkevin ratkaisu) saattaa kaikki innovaatioihin liittyvät asiakokonaisuudet saman ministeriön alle eli tässä tapauksessa esitän, että Suomeen perustetaan erityinen Teknologiaministeriö.

Tämän ministeriön tehtäviin kuuluu synkronoida ja koordinoida innovaatioiden tuotteistamista ja sopivien toimijoiden yhteensaattamista tuottamaan Suomeen sellaista kulttuuria, jossa tehdään yhdessä ja päätavoitteena nostaa Suomi jälleen teknologiaviennin kärkimaaksi.

Oleellinen osa Suomen tulevaisuuden kannalta tulee tavalla tai toisella olemaan tekoälyteknologiat ja sen moninaiset sovellusalueet eri sektoreilla. Näitä asioita ja sen painoarvoa emme vielä välttämättä osaa edes kuvitella, koska kehitysnopeus näissä asioissa on hyvin nopeaa. Suomen tulee tältäkin osin olla kärkimaana, koska muussa tapauksessa menetämme sen edun, jota hyvä koulutuspolitiikkamme on tuottanut huolimatta eri aikaisempien hallitusten leikkauksista juuri koulutukseen ja tieteen tekemiseen. 

TEK suositukset hallitusohjelmaan

REILU TYÖELÄMÄ
Myös korkeasti koulutetut puurtajat ansaitsevat reilut työelämän pelisäännöt. Sen ei tarvitse tarkoittaa sääntöviidakkoa.

 • Uudistetaan perhevapaajärjestelmä joustavalla ja työllisyyttä tukevalla mallilla.
 • Vahvistetaan henkilöstöedustusta kaikilla työpaikoilla. Se mahdollistaa paremman yhdessä sopimisen.
 • Työelämän järjestöt ovat keskeisessä roolissa valmisteltaessa työelämän lainsäädännön uudistuksia.

KOULUTUS
Suomessa kaikkien lasten ja nuorten pitää voida opiskella niin pitkälle kuin rahkeet riittävät. Kyse on niin sivistyksestä kuin osaajapulan ratkaisusta.

 • Vahvistetaan matematiikan- ja luonnontieteellisten aineiden opetusta perus- ja toisella asteella.
 • Yliopistokoulutuksen resurssit selvään kasvuun.
 • Parannetaan täysipäiväisen opiskelun mahdollisuuksia.

INNOVAATIOYMPÄRISTÖ
Hormonikierukka on eräs suomalaisista menestystuotteista, joka on helpottanut miljoonien naisten elämää. Sitä ei olisi tehty ilman vahvaa perustutkimusta ja tuotekehitystä.

 • Nostetaan TKI-toiminnan osuus bruttokansantuotteesta neljään prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja vahvistetaan yliopistojen ja yritysten yhteistä tutkimusta
 • Innovaatiopisteytys osaksi julkisia hankintoja.
 • Tuetaan innovaatiovetoista kasvua parantamalla kaupunkiseutujen toimintakykyä.

OSAAMINEN JA TEKNOLOGIA
Korkeaan teknologian osaamiseen perustuva vienti on hyvinvointipalveluiden paras kaveri. Suomalaisen työelämän on oltava maailman huippua, jotta osaajamme voivat keskittyä olennaiseen. Samalla voimme houkutella lisää kansainvälisiä osaajia Suomeen.

 • Osaajien ammattitaidon uudistamiseen ja kehittämiseen luodaan osaamistili.
 • Kohdennetaan yritystuista 200 m€ tukemaan innovaatiovetoista kasvua.
 • Tuodaan yrittäjän sosiaaliturva lähemmäksi palkansaajan turvaa.
Tallennettu kategorioihin Helsinki | Avainsanoina , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa TEK:n suositukset hallitusohjelmaan 2019-2023 – lähes identtiset omien teemapainotusteni kanssa

Koko kansan politiikkamessut -ohjelmaa tekemässä

Teen nykyään radiojuontajan hommia Radio Vapaa Helsingin radiokanavalla Koko kansan politiikkamessut -ohjelmassa yhdessä mediatutkija Jukka Hankamäen kanssa. Aloitimme viime viikolla suorat radiolähetykset studioltamme aina tiistaisin ja torstaisin klo 17 aikaan. Kannattaa kuunnella ja katsoa, sillä mediakanavamme tuottaa riippumatonta tiedonvälitystä primetime-aikaan. Kanavamme kuuluu Helsingin ja Uudenmaan alueella FM 97.1 , nettiradiona ja myös livestriimauksena ja taltiointeina Youtbue -kanavaltamme. Lisää tietoja radiokanavasta Radio Vapaa Helsinki nettisivuilta.

Tallennettu kategorioihin Helsinki | Avainsanoina , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Koko kansan politiikkamessut -ohjelmaa tekemässä