Euroopan parlamentti 25.9.–1.10.2023

*Tuleva viikko Euroopan parlamentissa 25.9.–1.10.2023*
*Valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokoukset, Bryssel* Lagarde/EKP. Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde palaa parlamenttiin neljännesvuosittaiseen tapaamiseensa talous- ja raha-asioiden valiokunnan jäsenten kanssa. Inflaatio, talouden ohjausjärjestelmän tarkastelu, julkinen velka ja pankkien korkea likviditeetti ovat aiheita, jotka herättävät eniten huomiota (maanantai).
*Täysistunnon valmistelut. * Poliittiset ryhmät valmistautuvat 2.-5. lokakuuta pidettävään täysistuntoon, jossa europarlamentaarikot keskustelevat ja äänestävät medianvapauslaista, jonka tavoitteena on vahvistaa tiedotusvälineiden riippumattomuutta ja suojella toimituksellisia päätöksiä poliittiselta puuttumiselta. He äänestävät myös uudesta kauppapolitiikan välineestä, jolla vastataan maihin, jotka pyrkivät pakottamaan EU:ta tai sen jäsenvaltioita, torjumaan viherpesua joukkovelkakirjamarkkinoilla ja suojelemaan työntekijöitä asbestilta. He keskustelevat ja äänestävät myös EU:n vuosien 2021–2027 pitkän aikavälin budjetin tarkistuksesta, uudesta strategiasta parempaa internetistä lapsille ja Moldovan tiestä EU:hun. He isännöivät juhlaistunnon Tšekin tasavallan presidentin Petr Pavelin kanssa.
*Mediaseminaari Medianvapauslaista. * EP:n lehdistöpalvelu järjestää toimittajille seminaarin ”European Media Freedom Act ja Digital Services Act: medianvapauden suojelu turvallisessa verkkomaailmassa” Seminaarissa, joka järjestetään yhdessä EuropeanNewsRoomin kanssa, näiden kahden asiakirjan johtavat parlamentin jäsenet vastaavat kysymyksiin. (tiistai).
*Tervetuloa tiedotustilaisuus EU:n tiedotusvälineiden edustajille. * EP:n lehdistöpalvelu järjestää vuotuisen työpajansa Brysseliin äskettäin saapuneille toimittajille. Istunto tarjoaa yleiskatsauksen eduskunnan lehdistö- ja mediapalveluista, päätoimijoista, tiedottajista ja yhteyshenkilöistä sekä huippuvinkkejä eduskunnan työn seuraamiseen. Jos olet kiinnostunut, rekisteröidy lähettämällä sähköpostia osoitteeseen EuroparlPress@europarl.europa.eu (keskiviikkona).
*Täysistuntoa edeltävä lehdistötilaisuus. * EP:n lehdistöpalvelu pitää tiedotustilaisuuden Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien edustajien kanssa perjantaina klo 11.00 (Anna Politkovskaja-huone, lehdistökeskus, Bryssel).
*Presidentin päiväkirja* Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola tapaa tiistaina Yhdysvaltain Ukrainan talouden elpymisen erityisedustajan Penny Pritzkerin.
Hän on keskiviikkona Kroatiassa, jossa hän tapaa pääministeri Andrej Plenkovićin.
Presidentti Metsola matkustaa sunnuntaina Kyprokselle, jossa hän tapaa presidentti Nikos Christodoulidesin, minkä jälkeen hän pitää tiedotustilaisuuden. Hän laskee myös seppeleen Kyproksen tasavallan ensimmäisen presidentin Makarios III:n patsaalle ja osallistuu Kyproksen itsenäisyyspäivän kunniaksi järjestettävään paraatiin.
#image1

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Euroopan parlamentti 25.9.–1.10.2023

Euroopan parlamentin viikko ​18.-24.9.2023 pähkinänkuoressa

*Vapaa liikkuvuus / Schengenin rajasäännöstö.*

Kansalaisvapauksien valiokunta vahvistaa kantansa Schengenin rajasäännöstön vapaata liikkuvuutta koskevien sääntöjen uudistamiseen alueella. Schengen-alueen rajavalvonnan muuttuessa yhä pysyvämmiksi ehdotuksella pyritään selkeyttämään sääntöjä, vahvistamaan vapaata liikkuvuutta ja ottamaan käyttöön kohdennettuja ratkaisuja todellisiin uhkiin (vahvistetaan mahdollisesti keskiviikkona).

*Lyhytaikaiset vuokrat. *

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta äänestää uusista säännöistä, joilla parannetaan tiedontuotantoa ja tiedon jakamista lyhytaikaisia vuokrauksia varten. Mepit haluavat lisätä avoimuutta ja edistää turvallisempaa ja kestävämpää matkailuekosysteemiä, jolla on myönteinen vaikutus paikallisiin yhteisöihin. Viranomaisilla on tällä hetkellä vaikeuksia saada luotettavaa tietoa lyhytaikaisten vuokrausten vaikutusten arvioimiseksi ja politiikkansa valvomiseksi. Lyhytaikaiset vuokrat muodostavat noin 25 % kaikesta EU:n matkailumajoituksesta (tiistaina).

*Gigabitin infrastruktuurilaki. *

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta äänestää asetusluonnoksesta, jolla pyritään helpottamaan ja edistämään erittäin suurten sähköisten viestintäverkkojen kehittämistä. Uusiin toimenpiteisiin kuuluisi olemassa olevan fyysisen infrastruktuurin käyttö sekä uuden infrastruktuurin nopeampi ja halvempi käyttöönotto (tiistai).

*EU:n pitkän aikavälin talousarvion tarkistaminen. *

Vastauksena haasteisiin, kuten Venäjän aggression ja EU:n suuremman strategisen autonomian tarpeeseen, budjettivaliokunta äänestää EU:n pitkän aikavälin budjetin 2021-2027 (monivuotinen rahoituskehys – MFF) tarkistamisesta. Euroopan parlamentin johtavat jäsenet ehdottavat 10 miljardin euron lisärahoitusta riittämättömän rahoituksen korvaamiseksi – erityisesti muuttoliikkeen ja ulkoisten haasteiden sekä uuden strategisen teknologian Eurooppa-foorumin (STEP) osalta. He haluavat myös varmistaa, että EU pystyy maksamaan velkansa elvytysrahastosta rajoittamatta ohjelmia, jotka hyödyttävät sen kansalaisia ja vahvistavat EU:n kriisinhallintamekanismeja. (Keskiviikko).

*EKP:n valvontaneuvoston puheenjohtajan nimittäminen. *

Talous- ja raha-asioiden valiokunta kuulee ja äänestää Claudia Buchia (Saksa), Euroopan keskuspankin ehdottamaa ehdokasta hallintoneuvostonsa puheenjohtajaksi (keskiviikkona).
*2023 Saharov-palkinto. * Euroopan parlamentin jäsenet esittelevät ulkoasiain- ja kehitysvaliokunnan sekä ihmisoikeuksien alivaliokunnan yhteisessä kokouksessa ehdokkaansa vuoden 2023 Saharov-mielipiteenvapauspalkinnolle, joka on EU:n suurin tunnustus ihmisoikeustyölle (keskiviikkona).

*Espanjan puheenjohtajakauden painopisteet. *

Espanjan ministerit jatkavat kuulemistilaisuuksia asianomaisissa parlamentin valiokunnissa esitelläkseen Espanjan neuvoston puheenjohtajakauden painopisteitä vuoden 2023 loppuun (maanantai-torstai).

*Presidentin päiväkirja. *

EP:n puheenjohtaja Metsola osallistuu maanantaina Concordia-huippukokoukseen New Yorkissa, pitää pääpuheen World Leaders’ Forumissa Columbia Universityssä ja puhuu New Yorkin juutalaiselle yhteisölle. Tiistaina hän osallistuu YK:n 78. yleiskokouksen avajaisistuntoon ja pitää kahdenvälisen kokouksen H.E. Dennis Francis, YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja. Keskiviikkona hän on Maltalla ja laskee seppeleen Florianan itsenäisyysmonumentille.

—-
The Week Ahead 18 – 24 September 2023 – Committee meetings, Brussels

Free movement/Schengen Borders Code

The Civil Liberties Committee will adopt its position on reforming the Schengen Borders Code rules on free movement within the area. In the context of increasingly permanent border controls within the Schengen area, the proposal seeks to clarify the rules, strengthen free movement and introduce targeted solutions to genuine threats (To Be Confirmed, possibly on Wednesday).

Short-term rentals

The Internal Market and Consumer Protection Committee will vote on new rules to improve data generation and data sharing for short-term rentals. MEPs want to increase transparency and promote a safer, more sustainable tourism ecosystem that has a positive impact on local communities. Public authorities are currently struggling to get reliable data to assess the impact of short-term rentals and enforce their policies. Short-term rentals represent around 25% of all tourist accommodation in the EU (Tuesday).

Gigabit infrastructure act

The Industry, Research and Energy Committee will vote on a draft regulation that seeks to facilitate and stimulate the development of very high-capacity electronic communication networks. The new measures would include using existing physical infrastructure along with faster and cheaper deployment of new infrastructure (Tuesday).

Revision of EU long-term budget

In response to challenges such as Russia’s aggression and the need for greater EU strategic autonomy, the Budgets Committee will vote on the revision of the EU long-term budget for 2021-2027 (multiannual financial framework – MFF). Lead MEPs suggest an additional €10 billion to make up for insufficient funding – in particular for migration and external challenges and for the new Strategic Technologies for Europe Platform (STEP). They also want to make sure the EU can settle its debts from the recovery fund without curtailing programs that benefit its citizens and strengthen EU’s crisis response mechanisms. (Wednesday).

Appointment of the Chair of the ECB Supervisory Board

The Economic and Monetary Affairs Committee will quiz and vote on Claudia Buch (Germany), the candidate put forward by the European Central Bank for Chair of its Supervisory Board (Wednesday).

2023 Sakharov Prize

In a joint meeting of the committees on Foreign Affairs and Development and the Human Rights Subcommittee, MEPs will present their candidates for the 2023 Sakharov Prize for Freedom of Thought, the highest tribute paid by the EU to human rights work (Wednesday).
Priorities of the Spanish Presidency. Spain’s ministers will continue their round of hearings in the relevant parliamentary committees to present the priorities of the Spanish Presidency of the Council until the end of 2023 (Monday to Thursday).

President’s diary

On Monday, EP President Metsola will participate in the Concordia Summit in New York, give the keynote address at the World Leaders’ Forum at Columbia University and speak to the Jewish community of New York. On Tuesday, she will attend the Opening Session of the 78th UN General Assembly and have a bilateral Meeting with H.E. Dennis Francis, President of the UN General Assembly. On Wednesday, she will be in Malta and will lay a wreath at the Independence Monument, Floriana.

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Euroopan parlamentin viikko ​18.-24.9.2023 pähkinänkuoressa

Euroopan parlamentin viikko 4.-10.9.2023 pähkinänkuoressa – European Parliament – The Week Ahead 04 – 10 September 2023

Valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokoukset, Bryssel 4.-10.9.2023

Komission jäsenehdokkaan Iliana Ivanovan kuuleminen

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunta järjestävät kolmen tunnin kuulemistilaisuuden innovaatio-, tutkimus-, kulttuuri-, koulutus- ja nuorisoasioista vastaavan komission jäsenehdokkaan Iliana Ivanovan kanssa arvioidakseen hänen pätevyyttään ja soveltuvuuttaan komission jäseneksi (tiistaina) . Parlamentin puheenjohtajakokous päättää keskiviikkona kuulemisprosessin päättämisestä ja lopullisen äänestyksen toimittamisesta syyskuun täysistunnossa.

NATO/Stoltenberg

Ulkoasiainvaliokunnan ja turvallisuus- ja puolustusalan alivaliokunnan jäsenet keskustelevat Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa Ukrainan sodan viimeisimmästä kehityksestä, lännen pitkäaikaisesta tuesta ja mahdollisuudesta saada Kiovalle turvallisuustakuut sekä EU:n ja Naton välisistä suhteista. (Torstai).

Medianvapauslaki

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta äänestää parlamentin  kantaluonnoksesta eurooppalaiseen mediavapauslakiin. Lakiehdotuksella pyritään suojelemaan moniarvoisuutta ja toimituksellisten päätösten riippumattomuutta. Mepit äänestävät tarkistuksista, jotka koskevat

– suojatoimia poliittista puuttumista vastaan,

– toimittajiin kohdistuvien vakoiluohjelmien käytön kieltämistä,

– tiedotusvälineiden omistuksen avoimuutta,

– valtioiden mainontaa ja vahvempaa Euroopan mediapalvelujen valvontaviranomaistoimintaa koskevista asioista. (torstaina).

Energiamarkkinoiden manipulointi

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta ottaa kantaa lainsäädäntöehdotukseen, jonka tavoitteena on suojella energian tukkumarkkinoita manipulaatiolta, jotta eurooppalaisten kotitalouksien ja yritysten energialaskuihin kohdistuisi vähemmän lyhytaikaisia markkinahintojen vaihteluita (torstaina).

Kriittisten raaka-aineiden hankinta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta äänestää myös kriittisten raaka-aineiden (CRM) laista, jolla pyritään turvaamaan näiden avainmateriaalien saanti ja vähentämään riippuvuutta tuonnista. CRM:t, kuten akkujen litium tai puolijohteiden pii, ovat tärkeitä monissa teollisuusympäristöissä sekä vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä (torstai).

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Valiokunta äänestää useista parlamentin sisäisiin sääntöihin tehtävistä muutoksista, joilla vahvistetaan sen eheyttä, tehdään siitä riippumattomampi ja vastuullisempi. Ehdotetut muutokset koskevat entisten Euroopan parlamentin jäsenten pääsyä parlamenttiin, eturistiriitoja, seuraamuksia käytännesääntöjen rikkomisesta ja kokoustietojen julkaisemista (torstai).

Espanjan puheenjohtajakauden painopisteet

Espanjan ministerit esittelevät prioriteettinsa Työllisyys- ja sosiaaliasioiden (EMPL)  sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa (CULT), kahdessa ensimmäisessä sarjassa parlamentaaristen valiokuntien kanssa järjestettävissä tapaamisissa. Espanja toimii neuvoston puheenjohtajana joulukuun 2023 loppuun (maanantaista torstaihin).

Täysistunnon valmistelut

Poliittiset ryhmät valmistautuvat 11. – 14. syyskuuta pidettävään täysistuntoon (Strasbourg), jossa komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää Euroopan unionin tilaa käsittelevän puheen ja keskustelee Euroopan parlamentin jäsenten kanssa komission suunnitelmista sen toimikauden loppuun asti.

Mepit keskustelevat ja äänestävät myös

– uusiutuvan energian direktiivistä,

– uusiutuvan energian edistämisestä,

– ilmanlaadusta ja puhtaammasta ilmasta sekä

– Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamisesta yhteisillä hankinnoilla.

– He keskustelevat ja äänestävät myös suhteista Valko-Venäjään,

– arvioivat Türkiyen tilannetta

– arvioivat uusia sääntöjä, jotka suojaavat kuluttajia luottokorttiveloilta, tilinylityksistä ja heidän taloudelliseen tilanteeseensa sopimattomilta lainoilta.

Istuntoa edeltävä lehdistötilaisuus

EP:n lehdistöpalvelu pitää tiedotustilaisuuden eduskunnan poliittisten ryhmien edustajien kanssa perjantaina klo 11.00 (Anna Politkovskaja-huone, lehdistökeskus, Bryssel).

Presidentin päiväkirja

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola tapaa tiistaina Maltan parlamentin puhemiehen Anġlu Farrugian ja Maltan parlamentaarisen valtuuskunnan. Torstaista lauantaihin hän on Tokiossa ja Kiotossa Japanissa osallistuakseen G7-puhujien kokoukseen.

***

Committee and political group meetings, Brussels 04 – 10 September 2023

Hearing of Commissioner-designate Iliana Ivanova

The Industry, Research and Energy Committee and the Culture and Education Committee will hold a three-hour hearing with Iliana Ivanova, Commissioner-designate for innovation, research, culture, education and youth, to assess her competences and suitability to become Commissioner (Tuesday).

On Wednesday, Parliament’s Conference on Presidents will decide whether to close the hearing process and hold the final vote during the September plenary session.

NATO/Stoltenberg

MEPs in the Foreign Affairs Committee and Security and Defence Subcommittee will discuss the latest developments in the war in Ukraine, Western long-term support and the possibility of security guarantees for Kyiv as well as EU-NATO relations, with NATO Secretary-General Jens Stoltenberg (Thursday).

Media Freedom Act

The Culture and Education Committee will vote on Parliament’s draft position on the European Media Freedom Act. The draft bill seeks to protect pluralism and the independence of editorial decisions. MEPs will vote on amendments on safeguards against political interference, prohibiting the use of spyware against journalists, transparency of media ownership, state advertising and a stronger European Media Services Supervisor (Thursday).

Energy market manipulation

The Industry, Research and Energy Committee will adopt its position on draft legislation aiming to protect the wholesale energy market from manipulation, so that the energy bills of European households and businesses are less affected by short-term market price fluctuations (Thursday).

Supply of critical raw materials

The Industry, Research and Energy Committee will also vote on the critical raw materials (CRMs) act, which aims to secure the supply of these key materials and reduce dependence on imports. CRMs, such as lithium for batteries or silicon for semiconductors, are crucial in a wide range of industrial settings as well as for the green and digital transitions (Thursday).
Parliament’s integrity. The Constitutional Affairs Committee will vote on a series of changes to Parliament’s internal rules to strengthen its integrity, make it more independent and accountable. The proposed amendments concern former MEPs’ access to Parliament, conflicts of interest, penalties for breaching the code of conduct and publishing information on meetings (Thursday).

Priorities of the Spanish Presidency

Spain’s ministers will present their priorities in the Employment and Social Affairs and Culture and Education committees, the first two in a series of upcoming meetings with parliamentary committees. Spain will hold the Presidency of the Council until the end of December 2023 (Monday to Thursday).

Plenary preparations

Political groups will prepare for the 11 – 14 September plenary session, where Commission President Ursula von der Leyen will deliver her State of the European Union speech and debate with MEPs the Commission’s plans until the end of its mandate. MEPs will also debate and vote on the renewable energy directive, promoting renewable energy, on ambient air quality and cleaner air as well as on strengthening the European Defence Industry through common procurement. They will also debate and vote on relations with Belarus, assess the situation in Türkiye and on new rules protecting consumers from credit card debt, overdrafts and loans unsuitable for their financial situation.

Pre-session press briefing

The EP Press Service will hold a press briefing with the Parliament’s political group spokespersons at 11.00 on Friday (Anna Politkovskaya room, press centre, Brussels).
President’s diary. European Parliament President Roberta Metsola will meet the Speaker of Malta’s Parliament Anġlu Farrugia, and a Maltese parliamentary delegation, on Tuesday. From Thursday to Saturday, she will be in Tokyo and Kyoto, Japan, to attend the G7 Speakers’ meeting.

Source

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Euroopan parlamentin viikko 4.-10.9.2023 pähkinänkuoressa – European Parliament – The Week Ahead 04 – 10 September 2023

Teknologiapolitiikka – kilpailukyvyn kannalta oleellisinta on vakaa toimintaympäristö

1 Kilpailukykymme kannalta ratkaisevaa on, että energiaintensiivisen teollisuuden kustannuksia ei nosteta millään verukkeilla.
2 Teknologiatellisuus pitää saada iskukuntoon tulevalla hallituskaudella. Tähän ja moneen muuhun asiaan vaikuttaa suuresti, kunhan saamme teknisen koulutuksen omaavia edustajia eduskuntaan. Ääni minulle = ääni vientiteollisuutemme kilpailukyvyn nostamiselle.
3 Sähköntuotantotavalla on merkitystä. Ydinvoimalla on merkittävä rooli, koska ydin on puhdas. Teollisuutemme tarvitsee vakaan ennustettavissa olevan toimintaympäristön, jossa vakaalla perusvoimantuotannolla on merkittävä rooli nyt ja tulevaisuudessa.
4 Anna äänesi vientiteollisuuden kilpailukykyä edistävälle ehdokkaalle. Edistän tulevana kansanedustajana Suomea ennakoitavana investointiympäristönä.
5 Seuraavat 4 vuotta tulevat olemaan ratkaisevia Suomen menestymisen kannalta. Esitänkin, että Suomi tarvitsee tähän tehtävään pelkästään keskittyvän teknologiaministeriön ja joka hoitaa VAIN JA AINOASTAAN tiede-, innovaatio- ja energiapolitiikkaa.
Malminkartanossa 2.4.2023 Marko Ekqvist 192 diplomi-insinööri
#marko2023 #helsinki #teknolgiapolitiikka #vaalit2023 #perussuomalaiset #eduskuntavaalit

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Teknologiapolitiikka – kilpailukyvyn kannalta oleellisinta on vakaa toimintaympäristö

Järkevän ja johdonmukaisen energiapolitiikan puolesta – Marko Ekqvist – 192 – Helsinki

Vastuullista energiapolitiikkaa – uudet teknologiat käyttöön hallitusti ja kiirehtimättä. Kannatan uusien energiamuuntoteknologioiden käyttöönottoa maanlaajuisesti, kunhan päätökset niistä tehdään fiksusti ja kiirehtimättä.
Pidän tärkeänä kehittää ja ottaa käyttöön energiatehokkaita ratkaisuja lämmön/ sähkön tuotannossa, jakelussa ja loppukäytössä. En tee tulevana kansanedustajana sellaisia päätöksiä, jotka vaikeuttavat siirtymistä kohti vetytaloutta. Nyt meneillään olevat päätökset johtavat hallitsemattomaan tilanteeseen. Energiasektorilla asioita pitää ja tulee miettiä 25 vuoden aikajänteellä.
Geoterminen energia ja sen suurimittakaavainen hyödyntäminen on toki yksi osa tätä kokonaisuutta, mutta ei ratkaise aivan kaikkia tarpeita siirryttäessä kohti uudenlaista energiajärjestelmää. Siirtymä tulee tehdä fiksusti ja asukkaiden ehdoilla. Asumisen kustannukset eivät saa nousta ylivoimaisiksi ja muutos on näin ollen tapahduttava pikkuhiljaa.
Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä tarkoittaa käytännössä sitä, että hintalappu tulee olemaan erittäin kova nyt asetetulla aikataululla. Tavoite ei ole realistinen ja rikkoo sinällään aika monia energiajärjestelmiin liittyviä periaatteita.
Siirrymme joka tapauksessa pikkuhiljaa hiilitaloudesta uuteen hiilivapaaseen energiajärjestelmään (todellisuudessa vasta vuosikymmenten päästä), jossa uusituvilla energianmuuntoteknologioilla yhdessä modulaaristen pienydinreaktoreiden kanssa tulee olemaan merkittävä rooli.
Energia-asioissa pitää päätöksenteon pohjautua faktoihin, ei ideologisiin harhakuvitelmiin.
Malminkartanossa 30.3.2023 Marko Ekqvist energiatalouden ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri kansanedustajaehdokas 192
#marko2023 #energiapolitiikka #teknolgiapolitiikka #vaalit2023 #perussuomalaiset

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Järkevän ja johdonmukaisen energiapolitiikan puolesta – Marko Ekqvist – 192 – Helsinki