HEKAn hallitukseen varajäseneksi

Hekan vuokralaisneuvottelukunnan kokous pidettiin 10.1.2022. Olin ehdolla Hekan hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi. Kokous valitsi minut asukkaiden edustajana Heka:n hallitukseen varajäseneksi seuraavalle 2 vuotiskaudelle. Kausi alkaa tämän vuoden huhtikuussa. Kiitän luottamuksesta. 

 

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa HEKAn hallitukseen varajäseneksi

Työmaahuolto Oy Ab:n hallitus sai lisävahvistusta. Strategiajohtaja Markus Kühn valittiin yhtiön hallitukseen 13.12.2021.

Työmaahuolto Oy Ab:n osakkeenomistajan päätöksellä, yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi strategiajohtaja Markus Kühn.

Hallituksen toimikausi on kaksivuotinen ja se päättyy keväällä 2022. Yhtiön hallituksessa on tällä hetkellä kolme jäsentä. Puheenjohtajana sekä varapuheenjohtajana toimivat luottamushenkilötaustaiset jäsenet. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 2.3.2020 § 16 nimennyt yhtiön puheenjohtajaksi Marko Ekqvistin (PS) ja varapuheenjohtajaksi Annikki Kaikkosen (Vas.). Lisäksi hallituksessa on viranhaltijajäsenenä Palvelukeskusliikelaitoksen talous- ja hallintoyksikön päällikkö Raimo Niippa.

Yhtiön hallituksen jäsenmäärää on tarkoituksenmukaista nostaa, kaupungin keskushallinnon ja yhtiön välisen yhteydenpidon sekä kaupungin sisäiseen ruokatuotantoon liittyvän kokonaisnäkemyksen vahvistamiseksi, kolmesta jäsenestä neljään. Yhtiön hallitusta koskevien omistajastrategian linjausten mukaan hallituksen osaamisvaatimuksina on kuntalain ja konserniohjeen mukaiset hallituksen kollektiiviset osaamisvaatimukset eli muun muassa yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Strategiajohtaja Markus Kühnillä on yli 20 vuoden kokemus teollisen palveluliiketoiminnan kehittämisestä viime vuosilta erityisesti logistiikka-alalta. Hänellä on osaamista laajojen toiminnallisten ja tuotannollisten uudistusten ja investointien suunnittelusta sekä näiden toteutuksen johtamisesta ja hän täydentää osaamisellaan ja kokemuksellaan hallituksen kollektiivista osaamista. Hän toimii myös Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana, mikä mahdollistaa yhdessä kaupungin johtoryhmän jäsenyyden kanssa tarvittavan kokonaiskuvan muodostamisen kaupungin oman ruokahuoltopalvelun järjestämiseen liittyvistä strategisista vaihtoehdoista ja valinnoista.

Työmaahuolto Oy Ab:n hallituksen puheenjohtajalla DI Marko Ekqvistillä on 15 vuoden kokemus elintarvikealan kunnossapitoon liittyvistä käytännön tehtävistä ja siitä, että laitos toimii moitteettomasti ympäri vuorokauden. Viimeisin toimeksianto hänellä oli Vantaan Petikossa toimivan Lantmannen Unibaken suurleipomon kunnossapidossa ja tehtävien siirtämisestä ensin Bjelkos Oy:ltä uudelle toimijalle Maintpartnerilta ja edelleen Quant Service Finlandille, joka vastaa nykyisin Lantmannen Unibake -leipomoiden kunnossapidosta mm. Ruotsissa.

Helsingissä 14.12.2021

DI Marko Ekqvist

Työmaahuolto Oy Ab:n hallituksen puheenjohtaja

Kategoriat: Helsinki | Kommentit pois päältä artikkelissa Työmaahuolto Oy Ab:n hallitus sai lisävahvistusta. Strategiajohtaja Markus Kühn valittiin yhtiön hallitukseen 13.12.2021.

Hyvinvointialueet ja tiedollajohtaminen

Aluehallinnon rakenteet ovat jo teoriassa kunnossa (en tosin tiedä onko), mutta käytännön toteutus puuttuu vielä. Vain koettuna sitten tiedämme miten homma lähtee rullaamaan eri alueilla. Vahvasti mieleeni on tullut ajatelma, että tämä on keskustan runnoma kokonaisuus, jonka tarkoituksena on vain saada kyseisen puolueen kannatusta hilattua ylöspäin. Joidenkin politiikan tutkijoiden mukaan näin ei kuitenkaan tulisi käymään ja tässä kohtaa aluevaalit tulevatkin näyttämään, mikä on keskustan todellinen kannatus alueilla kaiken pandemia-aikaisen sekoilun ja hallituskiimaan liittyvien järjenvastaisten päätösten johdosta. Varmaan asiasta löytyy myös hyviäkin puolia. Politiikassa tosin onnistumisia ei muisteta vaan peli kovenee, mitä lähemmäksi vaaleja edetään. Aluevaalit ovatkin hyvä väliaikapiste tuleviin vuoden 2023 eduskuntavaaleihin.
Mitä meidän tulisi ainakin muistaa ja pitää tiukasti kiinni, kun SOTE-palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden harteille?
1 Yhdenvertaisuuden toteutuminen, jotta kaikilla olisi todellakin samanlaiset mahdollisuudet saada laadukasta ja hyvää hoitoa kotikunnasta riippumatta 2 Palveluiden ohjauksessa tiukasti faktaan perustuva päätöksenteko.
Miksi? Koska tiedolla johtaminen on ainoa tie saavuttaa kansantalouden kannalta optimaalinen päätöksentekokulttuuri. Mitä se sitten vaatii tulevilta aluevaltuutetuilta. No ainakin sen, että heidän tulee pitää huolta siitä, että kaikkiin toimintoihin liitetään mukaan vaikuttavuusanalyysi. Vaikuttavuusanalyysi tarkoittaa käytännössä sitä, että päättäjät saavat ennen päätöksentekoa tietoonsa tutkittuun tietoon perustuvat faktat niistä vaikutuksista, joihin tuleva päätös johtaisi. Esimerkiksi suun terveydenhuollon osalta tämä voisi olla sellainen, jossa kerrotaan lukumäärien kautta mitä tarkoittaa, jos tutkimuksia ja tarkastuksia tehdään aikaisempaa vähemmän tai, että mitä tarkoittaa tilanne, jossa tervehampaisten 12 vuotiaiden lukumäärä putoaa alle 50% koko samanikäisestä väestöstä tietyllä alueella. Vaikuttavuusanalyysien kautta voidaan siis projisoida tehtyjä päätöksiä tulevaisuuteen ja kertoa suoraan päättäjille minkälainen tilanne tietyn hoitoisuusmuuttujan suhteen on esimerkiksi viiden vuoden päästä tehdyn päätöksen seurauksena.
Vaikuttavuusanalyysien kautta päästään myös kustannusvaikuttavuuteen, jolloin tehtyjä päätöksiä voidaan käsitellä euromääräisinä ts. paljonko tehty päätös tulee maksamaan ja mitä sitten maksaa, kun tilannetta joudutaan korjaamaan neljän vuoden päästä uuden aluevaltuuston toimesta, jotta hoitoisuusmuuttujien arvot saadaan sellaiselle tasolle, joka täyttää kansalliset vaatimukset.
Uudistukseen liittyy aina riskejä ja näitä riskejä voidaan pienentää hyödyntämällä tiedollajohtamisen menetelmiä täysimääräisesti.

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Hyvinvointialueet ja tiedollajohtaminen

Asunnottomien yön Helsingin päätapahtuma virtuaalisesti Vailla vakinaista asuntoa ry:n tiloissa 17. lokakuuta 2021 klo 16-20

Asunnottomien yötä vietetään 17. lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä Helsingissä ja ympäri Suomea. Tänä vuonna Helsingin tapahtuma järjestetään koronatilanteen vuoksi virtuaalisena kello 16-20. Asunnottomien yö -tapahtumalla halutaan muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja että meillä kaikilla on oikeus omaan kotiin.

Asunnottomien yön teemana on tänä vuonna ULKOPUOLELLA – Syrjäytynyt vs. syrjäytetty. Monessa tapauksessa yhteiskunnasta syrjäyttäminen on asunnottomuuden syynä. Kun kohtuuhintaisia asuntoja ei ole tarpeeksi eikä yhteiskunnassa asumista toteuteta käytännön tasolla ihmisoikeutena vaan sananpartena, pienituloisimmat jäävät ulkopuolelle. Ja mitä kauemmin ihminen on asunnottomana, sitä vaikeampaa on päästä asuntomarkkinoille. Ulkopuolella-teeman kautta Asunnottomien yön kansalaisliike nostaa esiin yhteiskunnan rakenteissa olevia syitä ja vaatii toimia asuntomarkkinoilta syrjäytymisen ja asunnottomuuden torjumiselle.

Aloitin 1.8.2021 Helsingin Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostossa ja jo tämän lyhyen toimikauteni aikana olen havainnut, että asioita saadaan kyllä eteenpäin, mikäli tahtoa vaan löytyy. Olen myös sitä mieltä, että tämäkin asia saataisiin ratkaistua, mikäli vain tahtoa löytyisi. Tarvitaan nopeita ja ketteriä toimia. Pelkät juhlapuheet eivät nyt auta.

Lisätietoja ja linkki ohjelmaan.

Suora linkki live-striimiin (17.10.2021 klo 16-20)

Kategoriat: Helsinki | Kommentit pois päältä artikkelissa Asunnottomien yön Helsingin päätapahtuma virtuaalisesti Vailla vakinaista asuntoa ry:n tiloissa 17. lokakuuta 2021 klo 16-20

Päiväkohtaiset tartuntamäärät päivitettynä aikasarjana (14.10.2021)

Päiväkohtaiset tartuntamäärät päivitettynä aikasarjana (14.10.2021). Linkin takaa löytyy interaktiivinen versio pandemian alusta lähtien. http:// tinyurl.com/y67v8a99 <tinyurl.com/y67v8a99> #COVID_19

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Päiväkohtaiset tartuntamäärät päivitettynä aikasarjana (14.10.2021)