Euroopan parlamentti 4.-10.12.2023 (viikko 49)

Valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokoukset, Bryssel

Ajokortit

Liikenne- ja matkailuvaliokunta hyväksyy kantansa EU:n ajokortteja koskevien sääntöjen päivitykseen, jotta voidaan parantaa tieturvallisuutta ja päästä lähemmäksi tavoitetta, jonka mukaan EU:n teillä kuolee nolla vuoteen 2050 mennessä. Useiden ehdotusten joukossa Euroopan parlamentin jäsenet äänestävät liikkuvien ajokorttien myöntämisestä fyysisten ajokorttien yhteydessä. digitaaliseen siirtymiseen ja EU:n sisämarkkinoihin. He päättävät myös, otetaanko aloitteleville kuljettajille käyttöön kahden vuoden koeaika ja nollatoleranssi rattijuopumuksiin. Yli 20 000 ihmistä menetetään tieliikenneonnettomuuksissa EU:ssa joka vuosi (torstai).

EU:n petostentorjuntaraportti 2022

Talousarvion valvontavaliokunta äänestää EU:n petostentorjuntaraportistaan vuodelle 2022. Parlamentin jäsenet tarkastelevat nykyisiä toimenpiteitä ja tulevia parannuksia varmistaakseen EU:n taloudellisten etujen turvaamisen, mukaan lukien resurssit, jotka on osoitettu EU:n vastaukseen Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa, kansalliset perintävälineen menojen valvontajärjestelmät sekä toimittajien ja tiedotusvälineiden keskittymisen suojeleminen (maanantai).

COP28 – YK:n ilmastonmuutoskonferenssi

Euroopan parlamentin jäsenten valtuuskunta osallistuu YK:n COP28:n ilmastonmuutoskonferenssiin, jossa järjestetään ensimmäinen globaali tilannekatsaus, jonka tarkoituksena on antaa kokonaiskuva Pariisin sopimuksen täytäntöönpanon edistymisestä (perjantai 8.–tiistai 12. joulukuuta).

Mediatapahtuma ”Kuusi kuukautta ennen eurovaaleja”

Akkreditoidut toimittajat kutsutaan tiedotusvälineiden tilaisuuteen, jossa juhlitaan kuusi kuukautta ennen Euroopan parlamentin vaaleja (EE24). Eduskunnan lehdistöpalvelu tarjoaa ammattilaisille hyödyllistä tietoa 6.-9. kesäkuuta EE24. Myös seuraavana päivänä julkaistavan Eurobarometri-tutkimuksen tulokset jaetaan kauppasaarron alla (tiistaina).

Syksyn 2023 Eurobarometri

Parlamentti julkaisee Eurobarometri-yleistutkimuksen kansalaisten kysymyksiin, jotka koskevat muun muassa heidän mielipidettään parlamentista ja EU:sta, heidän näkemyksensä EU-jäsenyydestä, parlamentin politiikan painopisteistä ja perusarvoista, joita on puolustettava, sekä keskittyy vuoden 2024 eurovaaleihin, mm. tietoisuus, kiinnostus ja todennäköisyys äänestää (keskiviikko).

Täysistunnon valmistelut (11.-14.12.2023)

Poliittiset ryhmät valmistautuvat 11.-14. joulukuuta järjestettävään istuntoon, jonka aikana vuoden 2023 Saharov-ajatuksenvapauspalkinto myönnetään Jina Mahsa Aminille ja Nainen, elämä, vapaus -liike Iranissa.

Mepit keskustelevat ja äänestävät myös kriittisiä raaka-aineita koskevasta laista strategisten raaka-aineiden tarjonnan lisäämiseksi, eurooppalaisesta terveystietoavaruudesta, joka lisää oikeutta terveystietojen siirrettävyyteen ja mahdollistaa turvallisen jakamisen, sekä EU:n suhteista sekä Yhdysvaltoihin että Yhdysvaltoihin. Kiina. He äänestävät myös 6.–9. kesäkuuta 2024 pidettäviä EP-vaaleja koskevista ehdotuksistaan, mukaan lukien mekanismi komission puheenjohtajan valintaa varten, esittävät vaatimuksiaan 14.–15. joulukuuta kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle ja arvioivat Espanjan puheenjohtajakauden tuloksia hallituksen presidentti Pedron kanssa. Sánchez.

Istuntoa edeltävä lehdistötilaisuus

EP:n lehdistöpalvelu pitää tiedotustilaisuuden eduskunnan poliittisten ryhmien edustajien kanssa perjantaina klo 11.00 (Anna Politkovskaja-huone, lehdistökeskus, Bryssel).

Presidentin päiväkirja

EP:n puheenjohtaja Roberta Metsola jatkaa maanantaina ja tiistaina vierailuaan Italiaan, jossa hän puhuu julkisessa tilaisuudessa ”Next Generation EU e le Sfide dell’UE” ja tapaa Italian Eurooppa ministerin.

Kansallinen elvytys- ja sietokykysuunnitelma, Raffaele Fitto, jota seuraa tiedotustilaisuus.

Hän vierailee myös Operation Zero Tolerance Control Roomissa Calabrian alueen toimipaikassa, minkä jälkeen hän tapaa Calabrian alueen presidentin Roberto Occhiuton ja tapaa lehdistötiedotteen.

Presidentti Metsola osallistuu tiistaina hätäjärjestelmän 112 simulaatioon yhdessä Italian varapääministerin ja ulkoministeri Antonio Tajanin sekä Calabrian maakunnan presidentin Roberto Occhiuton kanssa, minkä jälkeen järjestetään yhteinen tiedotustilaisuus.

Iltapäivällä hän pitää pääpuheen Palermon yliopiston uuden lukuvuoden avajaisissa.

Kategoriat: EU week ahead, Euroopan parlamentin tuleva viikko | Avainsanoina | Kommentit pois päältä artikkelissa Euroopan parlamentti 4.-10.12.2023 (viikko 49)

Euroopan parlamentti viikolla 48 (27.11.-3.11.2023)

Ympäristövaliokunta äänestää uudistetusta luonnonsuojelulaista
Ympäristövaliokunta äänestää keskiviikkona uudistetusta luonnonsuojelulaista sen jälkeen, kun lainsäätäjät pääsivät sopimukseen kolmannessa kolmikantakokouksessa 9. marraskuuta. ECR-ryhmän tärkeimpiin huolenaiheisiin on puututtu esimerkiksi lisäämällä joustavuutta jäsenvaltioille, luomalla mahdollisia poikkeuksia Natura 2000:n ulkopuolelle, luomalla vapaaehtoisesti indikaattoreita tai antamalla lisäsäännöksiä elintarviketurvallisuudesta ja sosioekonomisista näkökohdista. Euroopan konservatiivit ja reformistit ovat kuitenkin edelleen huolissaan mahdollisista puuttumisesta kansallisiin ja EU:n talousarvioihin ja hallinnollisten rasitteiden lisääntymiseen.
Milloin: Keskiviikkona klo 11.30 Missä: ANTALL 2Q2
Pienten modulaaristen reaktorien mahdollisen roolin tunnustaminen
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta äänestää tiistaina valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä, jossa tunnustetaan pienten modulaaristen reaktorien (SMR) rooli Euroopan energiamuutoksessa ja fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa. SMR:t ovat ydinreaktoreita, jotka ovat kooltaan ja teholtaan pienempiä perinteisiin ydinvoimaloihin verrattuna. Ne on suunniteltu turvallisemmiksi, tehokkaammiksi ja halvemmiksi, ja niitä voidaan käyttää erilaisiin sovelluksiin, kuten sähköntuotantoon, teollisuuden lämpöön ja veden suolanpoistoon. Niiden modulaarinen rakenne mahdollistaa skaalautuvuuden ja helpomman integroinnin olemassa oleviin energiainfrastruktuureihin. ECR-ryhmä pitää niitä tärkeänä teknologiana ja vaatii sääntelymenettelyjen virtaviivaistamista ja rahoitusvaihtoehtojen tutkimista SMR:lle ja ydinenergian elvyttämiselle Euroopan unionissa.
Äänestys: tiistaina klo 10.00 Missä: ANTALL 4Q2
Inflaation torjumisen tärkeys
Talousvaliokunta äänestää tiistaina Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2023. ECR:n esittelijä Johan van Overtveldt on onnistunut esittämään tekstin, jossa keskitytään selkeästi inflaation torjuntaan ja hintavakauden tärkeyteen investointien turvaamisessa.
Äänestys: tiistaina klo 16.30 Missä: ANTALL 4Q1
Kohti tehokkaampaa tiedonvaihtoa tieliikennerikkomuksista
Liikennevaliokunta äänestää keskiviikkona ECR:n esittelijän Kosma Złotowskin mietinnöstä, jonka tavoitteena on tehostaa liikenneturvallisuusrikkomuksia koskevaa rajat ylittävää tiedonvaihtoa. Rajat ylittävää täytäntöönpanoa koskeva direktiivi (CBE) on yksi EU:n tieturvallisuuden parantamista koskevan politiikan kehyksen pilareista. Sillä pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta puuttumalla ulkomailla asuvien kuljettajien suhteelliseen rankaisemattomuuteen. Euroopan komission kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategiassa 2020 julkistetun katsauksen tavoitteena on korjata olemassa olevien sääntöjen keskeiset puutteet. Komissio arvioi, että 40 prosenttia rajat ylittävistä rikoksista tehdään rankaisematta joko siksi, että rikoksentekijää ei tunnisteta tai koska maksua ei panna täytäntöön. Mietintöluonnoksessa vahvistetaan mekanismeja, joilla helpotetaan tietojenvaihtoa asianomaisten jäsenvaltioiden välillä, ja laajennetaan tieliikenneturvallisuusrikosten luetteloa.
Äänestys: keskiviikkona klo 10.00 Missä: SPAAK 3C050
Konferenssi: Oikeus ja vastuu Venäjän sodasta Ukrainaa vastaan
Näyttelyä seuraa yhteistyössä Kansainvälisen asianajajaliiton ja Ukrainan asianajajaliiton kanssa järjestetty kansainvälinen konferenssi. Kaksi vuotta tulee pian kuluneeksi Venäjän federaation täysimittaisesta, laittomasta ja perusteettomasta hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan. Ne, jotka tekevät rikoksia Ukrainassa, on saatettava vastuuseen teoistaan joko Ukrainan oikeusprosessien tai kansainvälisten mekanismien ja instituutioiden kautta. Tämän konferenssin tavoitteena on esitellä asiassa jo toteutetut oikeudelliset toimet ja tunnistaa syyttäjien tämänhetkiset puutteet ja haasteet. Konferenssin avaa Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba.
Koko listan konferenssin osallistujista löydät täältä.
Milloin: tiistaina klo 12.30 Missä: SPINELLI 3G2
Tapahtuma: Living in the War – mukaansatempaava kokemus
Konferenssin konferenssin oikeudesta ja vastuullisuudesta Venäjän sodassa Ukrainaa vastaan ECR:n jäsen Anna Fotyga yhdessä David Legan (EPP-ryhmä) ja Viola von Cramonin (Vihreät/EFA-ryhmä) kanssa esittelee mukaansatempaavan virtuaalitodellisuuden näyttelyn, joka antaa ihmisille mahdollisuuden kokea olosuhteet, joissa ukrainalaiset elävät Venäjän miehityksen aikana. Näyttely koostuu ainutlaatuisesta sisältöpankista 360° valokuvissa ja virtuaalitodellisuudessa (VR) -videomuodossa, jonka ovat luoneet elokuvantekijät ja dokumentaarit, jotka ovat tallentaneet sekä kauhistuttavia että inspiroivia tarinoita sodasta VR-kameroillaan. Tämän kokemuksen avulla ihmiset voivat nähdä Ukrainan sodan todellisuuden omin silmin.
Linkki tapahtuman nettisivuille tästä.
Milloin: tiistaina klo 12.30 Missä: SPINELLI 3G2
Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Euroopan parlamentti viikolla 48 (27.11.-3.11.2023)

Euroopan parlamentin tuleva viikko 13.-19.11.2023

Valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokoukset, Bryssel
Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö verkossa.
Kansalaisvapauksien valiokunta hyväksyy kantansa lakiehdotukseen, jonka tavoitteena on torjua ja ehkäistä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä verkossa ja parantaa lasten suojelua verkossa (tiistaina).
Meren saasteet.
Liikenne- ja matkailuvaliokunta vahvistaa kantansa EU:n sääntöjen päivittämiseen laivojen laittomien päästöjen torjumiseksi mereen. Lakiehdotuksessa kiellettäisiin laivojen jäteveden ja jätteiden purkaminen jo voimassa olevan öljynpäästökiellon lisäksi. Se ottaisi käyttöön myös tiukemmat rangaistukset ja enemmän mahdollisen saastumisen tarkastamista paikan päällä (torstaina).
Täysistunnon valmistelut.
Poliittiset ryhmät valmistautuvat 20.–23. marraskuuta pidettävään istuntoon, jossa parlamentin jäsenet keskustelevat ja äänestävät uusista säännöistä, jotka helpottavat pakkausten uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä vähentävät tarpeettomia pakkauksia ja jätettä, toimenpiteistä korjausoikeuden vahvistamiseksi ja kestävän kulutuksen edistämiseksi. Kemiallisten torjunta-aineiden käytön vähentämisestä ja suunnitelmista lisätä Euroopan Net-Zero-teknologian tuotantoa. He keskustelevat ja äänestävät myös uusista kuorma-autojen ja linja-autojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteista, heidän panoksestaan YK:n ilmastonmuutoskonferenssissa 2023 Dubaissa, heidän ehdotuksistaan kesäkuun 2024 EP-vaaleissa pääehdokasprosessin ja äänestysaktiivisuuden lisäämisen osalta ja EU:n perussopimusten uudistamisesta EU:n toimintakyvyn parantamiseksi ja kansalaisten äänen vahvistamiseksi.
Istuntoa edeltävä lehdistötilaisuus.
EP:n lehdistöpalvelu pitää tiedotustilaisuuden eduskunnan poliittisten ryhmien edustajien kanssa perjantaina klo 11.00 (Anna Politkovskaja-huone, lehdistökeskus, Bryssel).
Presidentin päiväkirja.
Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola tapaa keskiviikkona Armenian ulkoministerin Ararat Mirzoyanin ja Latvian presidentin Edgars Rinkēvičsin.
Kategoriat: EU week ahead, Euroopan parlamentin tuleva viikko, Yleinen | Avainsanoina , | Kommentit pois päältä artikkelissa Euroopan parlamentin tuleva viikko 13.-19.11.2023

Euroopan parlamentti 6.–12.11.2023

Euroopan parlamentti – WEEK 45
Täysistunnot ja valiokuntien kokoukset EU:n huippukokouksen keskustelu.
Keskiviikkona iltapäivällä mepit keskustelevat 26.–27. lokakuuta järjestettävän EU-huippukokouksen tuloksista. Täysistunto arvioi erillisessä keskustelussa torstaiaamuna myös Washingtonissa 20. lokakuuta pidetyn EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kokouksen tuloksia.
Euro 7/Maantieliikenteen päästöjen vähentäminen.
Parlamentti hyväksyy kantansa uusiin sääntöihin, joilla vähennetään saastepäästöjä ja asetetaan akkujen kestävyysvaatimukset henkilöautoille, pakettiautoille, linja-autoille ja kuorma-autoille. Äänestyksen jälkeen pidetään lehdistötilaisuus johtavan Euroopan parlamentin jäsenen kanssa klo 13.30. (Torstai)
EU:n Venäjä-pakotteet. Viime täysistunnossa käydyn keskustelun jälkeen Euroopan parlamentin jäsenet äänestävät päätöslauselmasta EU:n Venäjä-vastaisten pakotteiden tehokkuudesta ja niiden kiertämisen estämisestä Moskovan toimesta (torstaina).
EU:n uudet tulot.
Keskiviikon keskustelussa ja torstaina äänestyksessä Euroopan parlamentin jäsenten on määrä valmistella tietä EU:n seuraavan sukupolven ”omien varojen” käyttöönotolle, joka tulee päästökauppajärjestelmästä, hiilirajojen mukauttamismekanismista ja muista yritysten voittojen verot. Uusien omien varojen käyttöönotosta sovittiin oikeudellisesti sitovassa tiekartassa vuonna 2020.
Tietolaki.
Mepit äänestävät lopullisesti tietolaista, jolla pyritään edistämään innovaatioita poistamalla kuluttajien ja yritysten tiedonsaantia estäviä esteitä. Lainsäädäntö sisältää säännöt, jotka koskevat yhdistettyjen tuotteiden tai niihin liittyvien palvelujen (esim. esineiden internet, teollisuuskoneet) tuottamien tietojen jakamista ja antavat käyttäjille mahdollisuuden päästä käsiksi tuottamiinsa tietoihin. (Torstai)
Cate Blanchett/Pakolaiset.
Keskiviikkona iltapäivällä Cate Blanchett, YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n hyvän tahdon lähettiläs, puhuu Euroopan parlamentin jäsenille.
Valiokunnat
Vanhemmuustodistus.
Oikeudellisten asioiden valiokunta ottaa kantaa ehdotettuihin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että yhdessä EU-maassa vanhemmuus tunnustetaan kaikkialla EU:ssa, jotta lapset säilyttävät oikeutensa yli rajojen. Se ottaisi käyttöön myös EU:n vanhemmuustodistuksen (tiistaina).
COP28.
Ympäristövaliokunta hyväksyy prioriteetit tulevalle YK:n ilmastonmuutoskonferenssille, joka järjestetään 2023 Dubaissa 30.11.-12.12. Konferenssi on ensimmäinen, jossa tarkastellaan Pariisin sopimuksen jälkeen saavutettua edistystä, ns. Global Stocktake” (tiistai).
European Youth Hearing.
Tämän vuoden Euroopan nuorisotapahtuman (EYE2023) jatkona nuoret esittelevät ja keskustelevat Euroopan parlamentin jäsenten kanssa eniten äänestäneistä ideoistaan julkisessa kuulemisessa. EP:n puheenjohtaja Metsola avaa tilaisuuden (tiistaina).
Presidentin päiväkirja.
EP:n puheenjohtaja Roberta Metsola pitää pääpuheen EU-suurlähettiläskonferenssissa maanantaina.
Presidentti tapaa Maltan presidentin George Vellan tiistaina ja UNHCR:n hyvän tahdon lähettilään Cate Blanchettin keskiviikkona.
Presidentti Metsola on torstaina Berliinissä, jossa hän tapaa liittopäivien puheenjohtajan Bärbel Basin ja pitää ”Euroopan tila 2023” -puheen Konrad Adenauer Stiftungissa.
Kategoriat: EU week ahead, Euroopan parlamentin tuleva viikko, täysistuntoviikko | Avainsanoina , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Euroopan parlamentti 6.–12.11.2023

EU-vaalit – vertailuja vaalien 2014 ja 2019 osalta

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Seuraavat vaalit toimitetaan vuonna 2024. Europarlamenttivaalit toimitetaan siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa.

Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024.

EU-vaalitulosten vertailuja 2019 ja 2014.

Vihreät (Vihr): +131,629 ääntä
SDP: +54,822 ääntä
Perussuomalaiset (PS): +30,719 ääntä
Piraattipuolue (Pir): +201 ääntä
Sininen tulevaisuus (Sin): +6,043 ääntä (huomioon ottaen, että heillä ei ollut ääniä vuonna 2014)
RKP: -785 ääntä
Kristillisdemokraatit (KD): -13,382 ääntä
Kokoomus (Kok): -9,916 ääntä
Vasemmistoliitto (Vas): -35,011 ääntä
Keskusta (Kesk): -92,418 ääntä

Perussuomalaiset (PS): +30,719 ääntä verrattuna vuoden 2014 vaaleihin. Meillä on suuri todennäköisyys saada kolme edustajaa EU-parlamenttiin vuoden 2024 vaaleissa. Käydään nyt ensin presidentinvaalit ja täysi tuki Jussille. Näiden vaalien jälkeen aloitetaan työ EU-vaaleihin. Oletko mukana?

Kategoriat: EU week ahead, EU-VAALIT 2024 | Avainsanoina , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa EU-vaalit – vertailuja vaalien 2014 ja 2019 osalta