Päiväkohtaiset tartuntamäärät päivitettynä aikasarjana (16.9.2021)

Päiväkohtaiset tartuntamäärät päivitettynä aikasarjana (16.9.2021). Linkin takaa löytyy interaktiivinen versio pandemian alusta lähtien. http:// tinyurl.com/y67v8a99 #COVID_19

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Päiväkohtaiset tartuntamäärät päivitettynä aikasarjana (16.9.2021)

Hallitus vaihtoon

Nykyisen hallituksen suurin ongelman lienee liian hidas päätöksenteko. Havaintoni mukaan tämä on ollut tyypillistä koko hallituskauden. Alusta pitäen hallitusohjelman kasaaminen ja sen jälkeiset riihineuvottelut ovat olleet kurjaa katsottavaa. Erityisesti nyt, kun meidän tulisi saada kansantaloutemme iskukuntoon pandemian jälkeiseen aikaan, niin pitkittyneet kädenvääntöriihineuvottelut ovat osoitus siitä, että kaikki ei ole kunnossa.

Kansantaloutemme tarvitsee ripeän ja ajantasaista tietoa hyöydyntävän hallituksen, joka kuuntelee myös asiantuntijoita. Sisämarkkinoiden rapauttamisen lisäksi nykyinen hallitus ei näe metsää puilta ja toiminnallaan rapauttaa innovaatioteollisuutemme toimintaedellytkset poukkoilevalla päätöksentekokulttuurillaan. Pitkällä aikajänteellä tämän tyyppinen politiikka johtaa tilanteeseen, jossa meillä ei ole enää päätösvaltaa omissa asioissamme. Perusinsinööri ei halua sellaista kehityspolkua Suomeen. Tuskin kukaan täysijärkinen haluaa.

Päätöksenteon hitaus on ollut lähes johdonmukaista koko hallituskauden ajan ja sitä kautta suoraan tai epäsuorasti sitten vaikuttaa koko hallinnon toimintakykyyn ja mahdollisuuksiin toimia pandemia-ajan Suomessa. Mikäli toiminta olisi ollut ripeää ja ajantasaista, niin olisimme jo viime vuonna saaneet tukahdutettua tai vähintään painettua tartunnat alas sellaiselle tasolle, joka olisi mahdollistanut tapahtumateollisuuden jaloilleen nousun jo syyskaudella. Muista toimialoista puhumattakaan. Nyt tuon hitaan päätöksenteon johdosta suuri osa ko alan toimijoista on siirtynyt joko vaihtopenkille tai kokonaan muun alan tehtäviin. Aika moni yrittäjä on joutunut hakemaan leipäjonoista ravintoa tämän kurjistamishallituksen päätöksenteon hitauden takia.

Koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehittelyn panostus on myös ala-arvoista ja en tutkijakoulutuksen saaneena voi hyväksyä sellaista hallitusta, joka aliarvioi näitä toimintoja tekemällä leikkauksia perustutkimukseen. Ainoa oikea tie on hallituksen vaihtaminen ja tässä kohtaa en todellakaan pane pahakseni, vaikka ajautuisimme ennenaikaisiin eduskuntavaaleihin. Yhteiskuntamme rapauttaminen ja kansantaloutemme ei yksinkertaisesti kestä tätä nykyisen hallituksen ennakoimatonta päätöksentekoa enää kovin pitkään. Vakaa ja ennustettavissa oleva toimintaympäristö, jota teollisuutemme ja erityisesti yrittäjämme kaipaavat, on vaarantunut siinä määrin, että perusinsinööri suosittaa hallituksen vaihtamista.

Malminkartanossa 11.9.2021.

Marko Ekqvist DI, tekoälytutkija

Kategoriat: hallitus, innovaatiot, kansantalous, koronapandemia | Avainsanoina , | Kommentit pois päältä artikkelissa Hallitus vaihtoon

Geolämpölaitoksen rakentaminen Helsingin Ruskeasuolle käynnistynyt

Helsingin ensimmäisen keskisyvän geotermisen lämpökaivon poraaminen käynnistyy Ruskeasuolla syyskuun alussa. Ruskeasuon geolämpölaitos toimii Helenin pilottikohteena, jossa testataan ja kehitetään poraustekniikkaa ja muita teknisiä ratkaisuja uusille geolämpökohteille.
Arvion mukaan 2,5 kilometriä syvän lämpökaivon poraaminen kestää noin neljä kuukautta, kaiken kaikkiaan laitoksen rakentamiseen arvioidaan kuluvan noin kahdeksan kuukautta. Geolämpölaitos mahtuu pieneen tilaan: maan päälle siitä näkyy vain merikontin kokoinen rakennus, johon sijoitetaan lämpöpumppu. Ruskeasuon geolämpölaitos tuottaa hiilineutraalia kaukolämpöä 1,8 GWh vuodessa sekä kaukojäähdytystä 0,8 GWh. Määrä vastaa n. 180 kerrostalohuoneiston lämmittämistä.
Faktat Ruskeasuon geolämpölaitos rakennetaan Hakamäentien läheisyysteen. Geolämpökaivo on keskisyvä, tavoite 2,5 kilometriä. Geolämpölaitos on tavoitteena saada tuotantoon 2022. Geolämpölaitoksen ympärille asennettavan aurinkovoimalan teho on 20 kWp. Helenin ensimmäinen geolämpölaitos toimii pilottina, jossa testataan ja kehitetään poraustekniikkaa ja muita teknisiä ratkaisuja. Samalla kerätään käyttökokemusta geolämmöstä ja hankitaan uutta tutkimustietoa. Tutkimuksessa hyödynnetään 3D-seismistä heijastustutkimusta, ja tutkimustuloksia analysoidaan tekoälyn avulla.
Lähde: Helen 23.08.2021

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Geolämpölaitoksen rakentaminen Helsingin Ruskeasuolle käynnistynyt

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kruunusillat-hankkeen raitiotien hinnan korotuksen ja rakentamisen vaiheissa

Kaupunginvaltuusto päätti Kruunusillat-hankkeen raitiotieosuuden vaiheistamisesta ja enimmäishinnan korottamisesta 25.8.2021 pidetyssä valtuuston kokouksessa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan raitiotieyhteys Laajasalosta Hakaniemeen, jonka osalta hankkeen kokonaiskustannusarvio on 326 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että Laajasalon ja Hakaniemen välinen yhteys valmistuu vuonna 2026, ja matkustajaliikenne alkaa vuonna 2027.
Hakaniemestä Helsingin päärautatieasemalle tulevan raitiotieyhteyden suunnittelua jatketaan ja sen osuutta koskeva kustannusarvio tuodaan erikseen päätettäväksi. Vaiheen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että Kaivokadulle ei tarvita erillistä pikaraitiotien päätepysäkkiä, vaan linja kytketään tarkoituksenmukaisella tavalla jatkumaan muuhun raitiotieverkkoon.
Kruunusillat-hanke toteuttaa uuden raitiotieyhteyden Helsingin keskustan ja Laajasalon välille. Raitiotien on suunniteltu kulkevan Helsingin päärautatieasemalta Hakaniemen ja Merihaan kautta Kalasataman Nihtiin, josta se jatkaa Korkeasaaren kautta Kruunuvuorensiltaa pitkin Kruunuvuorenrantaan ja edelleen Yliskylään. Hankkeessa rakennetaan kolme uutta siltaa: Merihaansilta, Finkensilta sekä Kruunuvuorensilta, joka tulee valmistuessaan olemaan Suomen pisin 1,2 kilometrin pituudella. Raitiotien oheen toteutetaan jalankulkuyhteydet ja pyöräliikenteen baanayhteys. Uuden pikaraitiotien pituus on noin 9 kilometriä.
Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaan Kruunusillat-hankkeen rakentamisen yhteydessä tulee toteuttaa myös niin sanottuja liittyviä hankkeita Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa. Jotta hankkeen rakentamiskelpoisuus voidaan varmistaa, siihen liittyvien hankkeiden toteuttaminen perushankkeen kanssa samanaikaisesti on välttämätöntä ja ne toteutuvat perushankkeesta riippumatta. Valmistelevat työt Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa ovat alkaneet vuonna 2021.
Kaupunginvaltuusto päätti myös oikeuttaa kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat 17,4 miljoonalla eurolla. Määräraha on tarkoitettu Kruunusillat-hankkeen tekemiin liittyviin hankkeisiin Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa. Esirakentamisen, alueiden käyttöönoton ja tonttien rakentamiseksi saattamisen osuus on noin 8,7 miljoonaa. Suurin ylitystarve kohdistuu Hakaniemensillan peruskorjauksen valmisteleviin töihin. Muut ylitystarpeet liittyvät muun muassa Hakaniemenrannan johtosiirtoihin ja kaivuu- ja ruoppaustöihin.
Kuntavaalien alla oma kantani oli, että ylityksiin tulee puuttua ja mikäli mahdollista päätöksissä tulisi olla aina ehdoton maksimihinta, jonka jälkeen asia viedään aina uudelleen tarkasteluun. En kannata tätä hanketta näiden syiden johdosta ja lisäksi pidän ongelmallisena sitä, että ko sillalla voivat liikennöidä vain ratikat ja pyöräilijät.
*Veikkaukseni tällä hetkellä sillan kokonaiskustannuksista on n. 450 milj. euroa +/- 30 milj. Palaan tähän arviooni sitten siinä vaiheessa, kun lopulliset kustannukset tiedetään hankkeen valmistuttua. Huomauttaisin myös jo tässä vaiheessa, että tämä on vain yksi niistä asioista, jotka jäävät varmasti äänestäjien mieliin tämän uuden valtuuston edesottamuksista. *
Malminkartanossa 27.8.2021
Marko Ekqvist, diplomi-insinööri
SOTE-jaoston jäsen
Työmaahuolto Oy Ab:n hall. pj
Kuva: hel.fi -sivusto. Havainnekuva Kruunusillat -hankkeesta.

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kruunusillat-hankkeen raitiotien hinnan korotuksen ja rakentamisen vaiheissa

Kaupunginvaltuuston päätöksiä 2.8.2021

Tänään 2.8.2021 pidetyssä Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa nimitykseni Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäseneksi vahvistettiin. Kiitän luottamuksesta. Teen tätä työtä suurella sydämellä. Kiitos. tinyurl.com/ygewcjne <t.co/7gVJ4Jlbxr> #sote <twitter.com/hashtag/sote?src=hash> #helsinki <twitter.com/hashtag/helsinki?src=hash> #kaupunginvaltuusto <twitter.com/hashtag/kaupunginvaltuusto?src=hash> pic.twitter.com/jqSg52Idoy <t.co/jqSg52Idoy>

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Kaupunginvaltuuston päätöksiä 2.8.2021