Alueuudistuksen aikatauluja

Hallitus antaa maaliskuussa maakuntia koskevan lainsäädännön eduskunnalle ja ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.

Valtuustoilla on maakuntien toimintaa ja taloutta koskeva kokonaisvastuu. Niiden tehtävänä on muun muassa päättää maakuntien hallinnosta, toimielimistä ja organisaatiosta. Maakuntavaltuustot asettavat maakunnan johtamisjärjestelmän ja valitsevat johtavat virkamiehet. Lisäksi ne hyväksyvät maakuntastrategian, jossa linjataan muun muassa sote-palvelustrategia, palvelulupaus sekä maakunnan sote-palveluverkko.

Aikataulut:

2018
• Maakunnat perustetaan voimaanpanolailla kesäkuussa 2018.
• Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin VATE on asetettava kuukauden kuluessa voimaanpanolain voimaantulosta.
• Ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 28.10.2018.
• Luovuttavissa organisaatioissa kunnissa, kuntayhtymissä ja valtiolla tehdään esiselvitystä liikkeen luovutuksen piiriin kuuluvasta henkilöstöstä. Esiselvityksen siirtyvästä henkilöstöstä on käytännössä
oltava valmis 31.10.2018 m

2019
Maakuntavaltuuston toimikausi alkaa 1.1.2019.
• Kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2019 maakunnalle selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta ja sopimuksista.
• Sairaanhoitopiirien kuntayhtymien, erityishuoltopiirien ja maakunnan liittojen on tehtävä viimeistään 28.2.2019 maakunnalle selvitys omaisuudesta, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, veloista ja
sopimuksista.
• Henkilöstön siirtoa koskevat yhteistoimintamenettelyt on käytävä luovuttavassa organisaatiossa käytännössä 30.9.2019 mennessä.
• Maakunnan on viimeistään 31.10.2019 lähetettävä kirjallinen ilmoitus maakunnan vastuulle siirtyvien velkojen, vastuiden ja sopimusten velkojille ja sopimusosapuolille.
• Lopullisen selvityksen siirtyvästä henkilöstöstä on oltava valmis käytännössä joulukuussa 2019.

2020
• Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja monien muiden tehtävien järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2020.
• Sairaanhoitopiirien kuntayhtymät, erityishuoltopiirit ja maakunnan liitot siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen maakuntiin 1.1.2020.
• Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät maakunnan hallintaan 1.1.2020.
• Kunta siirtää maakunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset ja kunnan omistamat, sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista varten 1.1.2020 lukien.
• Maakunnan on päätettävä kiinteistöihin, tietotekniikkaan ja tietotekniikkapalveluihin liittyvän omaisuuden ja sopimusten siirrosta palvelukeskuksille niin, että ne siirtyvät palvelukeskusten omistukseen ja hallintaan 1.1.2020 lukien.
• Valtio huolehtii maakuntien palvelukeskusten perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Palvelukeskusten osakkeet luovutetaan maakunnille 1.1.2020 mennessä.

2021-2022
• Maakuntien hyväksymät yksityiset sosiaali- ja terveyskeskukset sekä maakuntien liikelaitosten
sosiaali- ja terveyskeskukset aloittavat toimintansa kaikissa maakunnissa 1.1.2021.
• Suunhoidon yksiköt aloittavat toimintansa kaikissa maakunnissa 1.1.2022.
• Maakuntavaltuuston toimikausi kestää 31.5.2021 saakka.

Lähteet: alueuudistus.fi

Tämän jutun lukeneet (17.10.2021 lähtien): 1162
Tänään: 5
Sivustolla kävijät yhteensä (17.10.2021 lähtien): 177066

Tietoja ekqvist

Energiatalouden ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri, tekoälytutkija. Työmaahuolto Oy Ab hallituksen puheenjohtaja. Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsen. PerusÄijät ry, sihteeri ja taloudenhoitaja. Vuodesta 2014 lähtien osallistunut extreme-estejuoksukilpailuihin. Vapaa-aika kuluu voimaa, ketteryyttä ja kestävyyttä vaativien urheilulajien parissa #fitoverfifty #nogainwithoutpain #toughviking
Kategoria(t): SOTE, terveydenhuolto Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.