CV

CV Lyhyesti (työantaja, ammattinimike, tehtävä, tehtävän lyhyt kuvaus, kesto)

  • THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, systeemisuunnittelija, Suun terveydenhuollon vertailutietojen tuottaminen kuntapäättäjille, 2009 – 2020
  • STAKES Sosiaali ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskus, systeemisuunnittelija, PsiTri-rekisteri, mielenterveyspalveluiden järjestäminen, 2004 – 2008
  • Helsingin yliopisto, atk-erikoistutkija, PsiTri -rekisterin kehittämistehtävät, Cochrane verkostoon liittyvä web-hakupalvelu, 2002-2003
  • Open-Net Oy, documentation coordinator, matkapuhelinten tekstiviestikeskuksiin liittyvien ohjelmistojen tuotekehitystä, dokumentoinnista vastaava, 2000-2002
  • Suomen ympäristökeskus, diplomi-insinööri, ilmaan kohdistuvien päästötietojen laskenta ja raportointi EU+ECE+UN, 1995-2000
  • Vesi- ja ympäristöhallitus, tekn. yo, teollisuuden ympäristökuormituksiin liittyvät tehtävät + diplomityö, 1994-1995
  • Vuodesta 2008 lähtien olen toiminut yksityisenä henkilöstökonsulttina. Toimeksiannot liittyivät henkilöstönrekrytointiin asiakasyrityksille. Toimin nykyisin yksityisenä konsulttina. Toimeksiannot liittyvät terveystaloustieteeseen ja kuntasektorin tehokkuustarkasteluihin valtionhallinnon näkökulmasta. 2014-
  • Ennakoivaa kunnossapitoa suuressa leipomoalan yksikössä Vantaan Petikossa 2006-2020.
CV

Vastaa