Etusivu

Tervetuloa sivuilleni!

Olen ehdokkaana kuntavaaleissa 2021 Helsingin vaalipiirissä. Äänestysnumeroni on 378.

 

 

Perussuomalainen Helsinki ry:n hallitus vahvisti ehdokkuuteni heinäkuussa 2020. Kiitän luottamuksesta. 

Kaupunginvaltuustoon tarvitaan tiedollajohtamisen kulttuuria ja yhteistyökykyisiä valtuutettuja ajamaan kaupunkilaisten asioita. Otan haasteen vastaan nöyränä ja tuon omalta osaltani päätöksentekoon tietämyksenhallinnan elementtejä, joissa pääosassa on kaupunkilaisten hyvinvointi ja sujuva arki. 

Korona-pandemia on haastanut meidät kaikki uuteen normaaliin. Etätyöskentely, perheen hyvinvointi ja lähimmäisten auttaminen ovat meille kaikille nyt tärkeä osa arkea.  Yksin emme voi paljonkaan tehdä asian eteen, mutta yhdessä olemme vahvempia vastaamaan tähänkin haasteeseen. Oikean ja oikea-aikaisen tiedon saaminen asiasta on ensiarvoisen tärkeää tässä tilanteessa.  

 

Vaaliteemoistani

Haluan olla vaikuttamassa Helsingin tulevaisuuteen ja edistää omalta osaltani tiedolla johtamista päätöksenteossa. Teemani kumpuavat omista kokemuksistani tai omaan ammatilliseen osaamiseeni liittyvistä asiakokonaisuuksista. Teemoissani haluan korostaa sujuvaa arkea, joka käytännössä tarkoittaa palveluiden helppoa saatavuutta ja samalla sitä, että asukkaat kokevat olonsa turvalliseksi. Päiväkodit läheltä asuinpaikkaa, turvallinen koulutie, ikäihmisten palveluiden tulee olla helposti saatavilla ja tietöistä ei saisi aiheutua kohtuutonta haittaa kaupunkilaisten arkeen. Yhteenkuuluvuus ja yhdessä tekeminen ovat tekijöitä, joiden avulla voimme luoda kaupungin, jossa vallitsee luottamus ja osallisuuden kokeminen.

Kohtuuhintainen asuminen ja toimivat asuntomarkkinat ovat tärkeä kasvun ja toimivan kaupungin mittari.
Haluan olla kehittämässä ja mahdollistamassa kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Asuntotarjontaa monipuolistamalla pystytään vaikuttamaan alueiden välisiin hyvinvointieroihin ja tällä tavoin alueiden välinen eriytyminen saadaan vähenemään.

Energian muunto. Helsinki aikaistaa hiilineutraaliustavoitteensa vuodesta 2050 vuoteen 2035. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Helsinkiin on saatava varsin nopealla aikataululla kestävä ja korvaavan energiajärjestelmä. Haluan omalta osaltani olla vaikuttamassa siihen, että tehtävät ratkaisut edustavat teknologiaa, joka tietyssä mielessä tulee näyttämään suuntaa myös koko valtakunnan tason energiajärjestelmien muutokseen. Siirrymme pikkuhiljaa hiilitaloudesta uuteen hiilivapaaseen energiajärjestelmään, jossa uusituvilla energianmuuntoteknologioilla tulee olemaan merkittävä rooli. Geoterminen energia ja sen suurimittakaavainen hyödyntäminen on toki yksi osa tätä kokonaisuutta, mutta ei ratkaise aivan kaikkia tarpeita siirryttäessä kohti uudenlaista energiajärjestelmää.

Liikennejärjestelmän toimivuus ja kestävien liikennemuotojen edistäminen tulee tehdä tasapainoisesti siten, että kaikkia liikennemuotoja kehitetään ja elinkeinoelämän edellyttämän liikenteen kilpailukyky turvataan.

Kiitos kaikille äänestäjilleni ja tukiryhmäläisilleni tähänastisesta tuesta ja kannustuksesta. 

Malminkartanossa 24.5.2021 
Marko Ekqvist  (378)
#marko2021 #vaalit2021 #perussuomalaiset #pshelsinki #perussuomalainenhelsinki

Twitter : @MarkoTJEkqvist

Facebook

Katso tästä linkistä myös Uuden-Suomen Puheenvuoroblogini: Lempiaiheinani mm. talous-, terveys- ja ilmastopolitiikka.

asunnottomuus bioenergia COVID-19 demokratia eduskuntavaalit ekqvist Helsingin valtuustoon 2012 energia energianmuuntotekniikat energiaomavaraisuus energiapolitiikka hallitus Heka Helsinki HOK-Elanto innovaatiot kansantalous kaupunginvaltuusto korona koulutus kuntavaalit 2012 kuntavaalit 2021 lähipalvelut maahanmuutto maakuntauudistus mielenterveyspalvelut nuorten työttömyys osaamisen rapauttaminen palvelujärjestelmä perussuomalaiset PS auto SARS-Cov-2 SOTE tartuntaketjut turve turvetuotanto työllistäminen työllisyys työpaikkojen pysyvyys työperäinen maahanmuutto vaalikiertue vaalikoneet vaalityö vientiteollisuus viikon varrelta yrittäminen

Vastaa