Euroopan parlamentin viikko 4.-10.9.2023 pähkinänkuoressa – European Parliament – The Week Ahead 04 – 10 September 2023

Valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokoukset, Bryssel 4.-10.9.2023

Komission jäsenehdokkaan Iliana Ivanovan kuuleminen

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunta järjestävät kolmen tunnin kuulemistilaisuuden innovaatio-, tutkimus-, kulttuuri-, koulutus- ja nuorisoasioista vastaavan komission jäsenehdokkaan Iliana Ivanovan kanssa arvioidakseen hänen pätevyyttään ja soveltuvuuttaan komission jäseneksi (tiistaina) . Parlamentin puheenjohtajakokous päättää keskiviikkona kuulemisprosessin päättämisestä ja lopullisen äänestyksen toimittamisesta syyskuun täysistunnossa.

NATO/Stoltenberg

Ulkoasiainvaliokunnan ja turvallisuus- ja puolustusalan alivaliokunnan jäsenet keskustelevat Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa Ukrainan sodan viimeisimmästä kehityksestä, lännen pitkäaikaisesta tuesta ja mahdollisuudesta saada Kiovalle turvallisuustakuut sekä EU:n ja Naton välisistä suhteista. (Torstai).

Medianvapauslaki

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta äänestää parlamentin  kantaluonnoksesta eurooppalaiseen mediavapauslakiin. Lakiehdotuksella pyritään suojelemaan moniarvoisuutta ja toimituksellisten päätösten riippumattomuutta. Mepit äänestävät tarkistuksista, jotka koskevat

– suojatoimia poliittista puuttumista vastaan,

– toimittajiin kohdistuvien vakoiluohjelmien käytön kieltämistä,

– tiedotusvälineiden omistuksen avoimuutta,

– valtioiden mainontaa ja vahvempaa Euroopan mediapalvelujen valvontaviranomaistoimintaa koskevista asioista. (torstaina).

Energiamarkkinoiden manipulointi

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta ottaa kantaa lainsäädäntöehdotukseen, jonka tavoitteena on suojella energian tukkumarkkinoita manipulaatiolta, jotta eurooppalaisten kotitalouksien ja yritysten energialaskuihin kohdistuisi vähemmän lyhytaikaisia markkinahintojen vaihteluita (torstaina).

Kriittisten raaka-aineiden hankinta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta äänestää myös kriittisten raaka-aineiden (CRM) laista, jolla pyritään turvaamaan näiden avainmateriaalien saanti ja vähentämään riippuvuutta tuonnista. CRM:t, kuten akkujen litium tai puolijohteiden pii, ovat tärkeitä monissa teollisuusympäristöissä sekä vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä (torstai).

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Valiokunta äänestää useista parlamentin sisäisiin sääntöihin tehtävistä muutoksista, joilla vahvistetaan sen eheyttä, tehdään siitä riippumattomampi ja vastuullisempi. Ehdotetut muutokset koskevat entisten Euroopan parlamentin jäsenten pääsyä parlamenttiin, eturistiriitoja, seuraamuksia käytännesääntöjen rikkomisesta ja kokoustietojen julkaisemista (torstai).

Espanjan puheenjohtajakauden painopisteet

Espanjan ministerit esittelevät prioriteettinsa Työllisyys- ja sosiaaliasioiden (EMPL)  sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa (CULT), kahdessa ensimmäisessä sarjassa parlamentaaristen valiokuntien kanssa järjestettävissä tapaamisissa. Espanja toimii neuvoston puheenjohtajana joulukuun 2023 loppuun (maanantaista torstaihin).

Täysistunnon valmistelut

Poliittiset ryhmät valmistautuvat 11. – 14. syyskuuta pidettävään täysistuntoon (Strasbourg), jossa komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää Euroopan unionin tilaa käsittelevän puheen ja keskustelee Euroopan parlamentin jäsenten kanssa komission suunnitelmista sen toimikauden loppuun asti.

Mepit keskustelevat ja äänestävät myös

– uusiutuvan energian direktiivistä,

– uusiutuvan energian edistämisestä,

– ilmanlaadusta ja puhtaammasta ilmasta sekä

– Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamisesta yhteisillä hankinnoilla.

– He keskustelevat ja äänestävät myös suhteista Valko-Venäjään,

– arvioivat Türkiyen tilannetta

– arvioivat uusia sääntöjä, jotka suojaavat kuluttajia luottokorttiveloilta, tilinylityksistä ja heidän taloudelliseen tilanteeseensa sopimattomilta lainoilta.

Istuntoa edeltävä lehdistötilaisuus

EP:n lehdistöpalvelu pitää tiedotustilaisuuden eduskunnan poliittisten ryhmien edustajien kanssa perjantaina klo 11.00 (Anna Politkovskaja-huone, lehdistökeskus, Bryssel).

Presidentin päiväkirja

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola tapaa tiistaina Maltan parlamentin puhemiehen Anġlu Farrugian ja Maltan parlamentaarisen valtuuskunnan. Torstaista lauantaihin hän on Tokiossa ja Kiotossa Japanissa osallistuakseen G7-puhujien kokoukseen.

***

Committee and political group meetings, Brussels 04 – 10 September 2023

Hearing of Commissioner-designate Iliana Ivanova

The Industry, Research and Energy Committee and the Culture and Education Committee will hold a three-hour hearing with Iliana Ivanova, Commissioner-designate for innovation, research, culture, education and youth, to assess her competences and suitability to become Commissioner (Tuesday).

On Wednesday, Parliament’s Conference on Presidents will decide whether to close the hearing process and hold the final vote during the September plenary session.

NATO/Stoltenberg

MEPs in the Foreign Affairs Committee and Security and Defence Subcommittee will discuss the latest developments in the war in Ukraine, Western long-term support and the possibility of security guarantees for Kyiv as well as EU-NATO relations, with NATO Secretary-General Jens Stoltenberg (Thursday).

Media Freedom Act

The Culture and Education Committee will vote on Parliament’s draft position on the European Media Freedom Act. The draft bill seeks to protect pluralism and the independence of editorial decisions. MEPs will vote on amendments on safeguards against political interference, prohibiting the use of spyware against journalists, transparency of media ownership, state advertising and a stronger European Media Services Supervisor (Thursday).

Energy market manipulation

The Industry, Research and Energy Committee will adopt its position on draft legislation aiming to protect the wholesale energy market from manipulation, so that the energy bills of European households and businesses are less affected by short-term market price fluctuations (Thursday).

Supply of critical raw materials

The Industry, Research and Energy Committee will also vote on the critical raw materials (CRMs) act, which aims to secure the supply of these key materials and reduce dependence on imports. CRMs, such as lithium for batteries or silicon for semiconductors, are crucial in a wide range of industrial settings as well as for the green and digital transitions (Thursday).
Parliament’s integrity. The Constitutional Affairs Committee will vote on a series of changes to Parliament’s internal rules to strengthen its integrity, make it more independent and accountable. The proposed amendments concern former MEPs’ access to Parliament, conflicts of interest, penalties for breaching the code of conduct and publishing information on meetings (Thursday).

Priorities of the Spanish Presidency

Spain’s ministers will present their priorities in the Employment and Social Affairs and Culture and Education committees, the first two in a series of upcoming meetings with parliamentary committees. Spain will hold the Presidency of the Council until the end of December 2023 (Monday to Thursday).

Plenary preparations

Political groups will prepare for the 11 – 14 September plenary session, where Commission President Ursula von der Leyen will deliver her State of the European Union speech and debate with MEPs the Commission’s plans until the end of its mandate. MEPs will also debate and vote on the renewable energy directive, promoting renewable energy, on ambient air quality and cleaner air as well as on strengthening the European Defence Industry through common procurement. They will also debate and vote on relations with Belarus, assess the situation in Türkiye and on new rules protecting consumers from credit card debt, overdrafts and loans unsuitable for their financial situation.

Pre-session press briefing

The EP Press Service will hold a press briefing with the Parliament’s political group spokespersons at 11.00 on Friday (Anna Politkovskaya room, press centre, Brussels).
President’s diary. European Parliament President Roberta Metsola will meet the Speaker of Malta’s Parliament Anġlu Farrugia, and a Maltese parliamentary delegation, on Tuesday. From Thursday to Saturday, she will be in Tokyo and Kyoto, Japan, to attend the G7 Speakers’ meeting.

Source

Euroopan parlamentin viikko 4.-10.9.2023 pähkinänkuoressa – European Parliament – The Week Ahead 04 – 10 September 2023

Tietoja Marko "The Rock" Ekqvist

Energiatalouden ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri, tohtorikoulutettava, tekoälytutkija. Poliittinen neuvonantaja Euroopan parlamentti ECR. / Policy Advisor EP/ECR. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsen (2021- ). Helsingin kaupungin asunnot (HEKA) -hallituksen varajäsen. Asukkaiden valitsema (2022- ). PerusÄijät ry, sihteeri (2022 - ). Vuodesta 2014 lähtien osallistunut extreme-estejuoksukilpailuihin. Vapaa-aika kuluu voimaa, ketteryyttä ja kestävyyttä vaativien urheilulajien parissa. #fitoverfifty #nogainwithoutpain #toughviking #marko2025
Kategoria(t): EU week ahead, Euroopan parlamentin tuleva viikko Avainsana(t): . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.