Euroopan parlamentin viikko ​18.-24.9.2023 pähkinänkuoressa

*Vapaa liikkuvuus / Schengenin rajasäännöstö.*

Kansalaisvapauksien valiokunta vahvistaa kantansa Schengenin rajasäännöstön vapaata liikkuvuutta koskevien sääntöjen uudistamiseen alueella. Schengen-alueen rajavalvonnan muuttuessa yhä pysyvämmiksi ehdotuksella pyritään selkeyttämään sääntöjä, vahvistamaan vapaata liikkuvuutta ja ottamaan käyttöön kohdennettuja ratkaisuja todellisiin uhkiin (vahvistetaan mahdollisesti keskiviikkona).

*Lyhytaikaiset vuokrat. *

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta äänestää uusista säännöistä, joilla parannetaan tiedontuotantoa ja tiedon jakamista lyhytaikaisia vuokrauksia varten. Mepit haluavat lisätä avoimuutta ja edistää turvallisempaa ja kestävämpää matkailuekosysteemiä, jolla on myönteinen vaikutus paikallisiin yhteisöihin. Viranomaisilla on tällä hetkellä vaikeuksia saada luotettavaa tietoa lyhytaikaisten vuokrausten vaikutusten arvioimiseksi ja politiikkansa valvomiseksi. Lyhytaikaiset vuokrat muodostavat noin 25 % kaikesta EU:n matkailumajoituksesta (tiistaina).

*Gigabitin infrastruktuurilaki. *

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta äänestää asetusluonnoksesta, jolla pyritään helpottamaan ja edistämään erittäin suurten sähköisten viestintäverkkojen kehittämistä. Uusiin toimenpiteisiin kuuluisi olemassa olevan fyysisen infrastruktuurin käyttö sekä uuden infrastruktuurin nopeampi ja halvempi käyttöönotto (tiistai).

*EU:n pitkän aikavälin talousarvion tarkistaminen. *

Vastauksena haasteisiin, kuten Venäjän aggression ja EU:n suuremman strategisen autonomian tarpeeseen, budjettivaliokunta äänestää EU:n pitkän aikavälin budjetin 2021-2027 (monivuotinen rahoituskehys – MFF) tarkistamisesta. Euroopan parlamentin johtavat jäsenet ehdottavat 10 miljardin euron lisärahoitusta riittämättömän rahoituksen korvaamiseksi – erityisesti muuttoliikkeen ja ulkoisten haasteiden sekä uuden strategisen teknologian Eurooppa-foorumin (STEP) osalta. He haluavat myös varmistaa, että EU pystyy maksamaan velkansa elvytysrahastosta rajoittamatta ohjelmia, jotka hyödyttävät sen kansalaisia ja vahvistavat EU:n kriisinhallintamekanismeja. (Keskiviikko).

*EKP:n valvontaneuvoston puheenjohtajan nimittäminen. *

Talous- ja raha-asioiden valiokunta kuulee ja äänestää Claudia Buchia (Saksa), Euroopan keskuspankin ehdottamaa ehdokasta hallintoneuvostonsa puheenjohtajaksi (keskiviikkona).
*2023 Saharov-palkinto. * Euroopan parlamentin jäsenet esittelevät ulkoasiain- ja kehitysvaliokunnan sekä ihmisoikeuksien alivaliokunnan yhteisessä kokouksessa ehdokkaansa vuoden 2023 Saharov-mielipiteenvapauspalkinnolle, joka on EU:n suurin tunnustus ihmisoikeustyölle (keskiviikkona).

*Espanjan puheenjohtajakauden painopisteet. *

Espanjan ministerit jatkavat kuulemistilaisuuksia asianomaisissa parlamentin valiokunnissa esitelläkseen Espanjan neuvoston puheenjohtajakauden painopisteitä vuoden 2023 loppuun (maanantai-torstai).

*Presidentin päiväkirja. *

EP:n puheenjohtaja Metsola osallistuu maanantaina Concordia-huippukokoukseen New Yorkissa, pitää pääpuheen World Leaders’ Forumissa Columbia Universityssä ja puhuu New Yorkin juutalaiselle yhteisölle. Tiistaina hän osallistuu YK:n 78. yleiskokouksen avajaisistuntoon ja pitää kahdenvälisen kokouksen H.E. Dennis Francis, YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja. Keskiviikkona hän on Maltalla ja laskee seppeleen Florianan itsenäisyysmonumentille.

—-
The Week Ahead 18 – 24 September 2023 – Committee meetings, Brussels

Free movement/Schengen Borders Code

The Civil Liberties Committee will adopt its position on reforming the Schengen Borders Code rules on free movement within the area. In the context of increasingly permanent border controls within the Schengen area, the proposal seeks to clarify the rules, strengthen free movement and introduce targeted solutions to genuine threats (To Be Confirmed, possibly on Wednesday).

Short-term rentals

The Internal Market and Consumer Protection Committee will vote on new rules to improve data generation and data sharing for short-term rentals. MEPs want to increase transparency and promote a safer, more sustainable tourism ecosystem that has a positive impact on local communities. Public authorities are currently struggling to get reliable data to assess the impact of short-term rentals and enforce their policies. Short-term rentals represent around 25% of all tourist accommodation in the EU (Tuesday).

Gigabit infrastructure act

The Industry, Research and Energy Committee will vote on a draft regulation that seeks to facilitate and stimulate the development of very high-capacity electronic communication networks. The new measures would include using existing physical infrastructure along with faster and cheaper deployment of new infrastructure (Tuesday).

Revision of EU long-term budget

In response to challenges such as Russia’s aggression and the need for greater EU strategic autonomy, the Budgets Committee will vote on the revision of the EU long-term budget for 2021-2027 (multiannual financial framework – MFF). Lead MEPs suggest an additional €10 billion to make up for insufficient funding – in particular for migration and external challenges and for the new Strategic Technologies for Europe Platform (STEP). They also want to make sure the EU can settle its debts from the recovery fund without curtailing programs that benefit its citizens and strengthen EU’s crisis response mechanisms. (Wednesday).

Appointment of the Chair of the ECB Supervisory Board

The Economic and Monetary Affairs Committee will quiz and vote on Claudia Buch (Germany), the candidate put forward by the European Central Bank for Chair of its Supervisory Board (Wednesday).

2023 Sakharov Prize

In a joint meeting of the committees on Foreign Affairs and Development and the Human Rights Subcommittee, MEPs will present their candidates for the 2023 Sakharov Prize for Freedom of Thought, the highest tribute paid by the EU to human rights work (Wednesday).
Priorities of the Spanish Presidency. Spain’s ministers will continue their round of hearings in the relevant parliamentary committees to present the priorities of the Spanish Presidency of the Council until the end of 2023 (Monday to Thursday).

President’s diary

On Monday, EP President Metsola will participate in the Concordia Summit in New York, give the keynote address at the World Leaders’ Forum at Columbia University and speak to the Jewish community of New York. On Tuesday, she will attend the Opening Session of the 78th UN General Assembly and have a bilateral Meeting with H.E. Dennis Francis, President of the UN General Assembly. On Wednesday, she will be in Malta and will lay a wreath at the Independence Monument, Floriana.

Euroopan parlamentin viikko ​18.-24.9.2023 pähkinänkuoressa

Tietoja Marko "The Rock" Ekqvist

Energiatalouden ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri, tohtorikoulutettava, tekoälytutkija. Poliittinen neuvonantaja Euroopan parlamentti ECR. / Policy Advisor EP/ECR. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsen (2021- ). Helsingin kaupungin asunnot (HEKA) -hallituksen varajäsen. Asukkaiden valitsema (2022- ). PerusÄijät ry, sihteeri (2022 - ). Vuodesta 2014 lähtien osallistunut extreme-estejuoksukilpailuihin. Vapaa-aika kuluu voimaa, ketteryyttä ja kestävyyttä vaativien urheilulajien parissa. #fitoverfifty #nogainwithoutpain #toughviking #marko2025
Kategoria(t): EU week ahead, Euroopan parlamentin tuleva viikko Avainsana(t): . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.