Euroopan parlamentti viikolla 48 (27.11.-3.11.2023)

Ympäristövaliokunta äänestää uudistetusta luonnonsuojelulaista
Ympäristövaliokunta äänestää keskiviikkona uudistetusta luonnonsuojelulaista sen jälkeen, kun lainsäätäjät pääsivät sopimukseen kolmannessa kolmikantakokouksessa 9. marraskuuta. ECR-ryhmän tärkeimpiin huolenaiheisiin on puututtu esimerkiksi lisäämällä joustavuutta jäsenvaltioille, luomalla mahdollisia poikkeuksia Natura 2000:n ulkopuolelle, luomalla vapaaehtoisesti indikaattoreita tai antamalla lisäsäännöksiä elintarviketurvallisuudesta ja sosioekonomisista näkökohdista. Euroopan konservatiivit ja reformistit ovat kuitenkin edelleen huolissaan mahdollisista puuttumisesta kansallisiin ja EU:n talousarvioihin ja hallinnollisten rasitteiden lisääntymiseen.
Milloin: Keskiviikkona klo 11.30 Missä: ANTALL 2Q2
Pienten modulaaristen reaktorien mahdollisen roolin tunnustaminen
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta äänestää tiistaina valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä, jossa tunnustetaan pienten modulaaristen reaktorien (SMR) rooli Euroopan energiamuutoksessa ja fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa. SMR:t ovat ydinreaktoreita, jotka ovat kooltaan ja teholtaan pienempiä perinteisiin ydinvoimaloihin verrattuna. Ne on suunniteltu turvallisemmiksi, tehokkaammiksi ja halvemmiksi, ja niitä voidaan käyttää erilaisiin sovelluksiin, kuten sähköntuotantoon, teollisuuden lämpöön ja veden suolanpoistoon. Niiden modulaarinen rakenne mahdollistaa skaalautuvuuden ja helpomman integroinnin olemassa oleviin energiainfrastruktuureihin. ECR-ryhmä pitää niitä tärkeänä teknologiana ja vaatii sääntelymenettelyjen virtaviivaistamista ja rahoitusvaihtoehtojen tutkimista SMR:lle ja ydinenergian elvyttämiselle Euroopan unionissa.
Äänestys: tiistaina klo 10.00 Missä: ANTALL 4Q2
Inflaation torjumisen tärkeys
Talousvaliokunta äänestää tiistaina Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2023. ECR:n esittelijä Johan van Overtveldt on onnistunut esittämään tekstin, jossa keskitytään selkeästi inflaation torjuntaan ja hintavakauden tärkeyteen investointien turvaamisessa.
Äänestys: tiistaina klo 16.30 Missä: ANTALL 4Q1
Kohti tehokkaampaa tiedonvaihtoa tieliikennerikkomuksista
Liikennevaliokunta äänestää keskiviikkona ECR:n esittelijän Kosma Złotowskin mietinnöstä, jonka tavoitteena on tehostaa liikenneturvallisuusrikkomuksia koskevaa rajat ylittävää tiedonvaihtoa. Rajat ylittävää täytäntöönpanoa koskeva direktiivi (CBE) on yksi EU:n tieturvallisuuden parantamista koskevan politiikan kehyksen pilareista. Sillä pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta puuttumalla ulkomailla asuvien kuljettajien suhteelliseen rankaisemattomuuteen. Euroopan komission kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategiassa 2020 julkistetun katsauksen tavoitteena on korjata olemassa olevien sääntöjen keskeiset puutteet. Komissio arvioi, että 40 prosenttia rajat ylittävistä rikoksista tehdään rankaisematta joko siksi, että rikoksentekijää ei tunnisteta tai koska maksua ei panna täytäntöön. Mietintöluonnoksessa vahvistetaan mekanismeja, joilla helpotetaan tietojenvaihtoa asianomaisten jäsenvaltioiden välillä, ja laajennetaan tieliikenneturvallisuusrikosten luetteloa.
Äänestys: keskiviikkona klo 10.00 Missä: SPAAK 3C050
Konferenssi: Oikeus ja vastuu Venäjän sodasta Ukrainaa vastaan
Näyttelyä seuraa yhteistyössä Kansainvälisen asianajajaliiton ja Ukrainan asianajajaliiton kanssa järjestetty kansainvälinen konferenssi. Kaksi vuotta tulee pian kuluneeksi Venäjän federaation täysimittaisesta, laittomasta ja perusteettomasta hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan. Ne, jotka tekevät rikoksia Ukrainassa, on saatettava vastuuseen teoistaan joko Ukrainan oikeusprosessien tai kansainvälisten mekanismien ja instituutioiden kautta. Tämän konferenssin tavoitteena on esitellä asiassa jo toteutetut oikeudelliset toimet ja tunnistaa syyttäjien tämänhetkiset puutteet ja haasteet. Konferenssin avaa Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba.
Koko listan konferenssin osallistujista löydät täältä.
Milloin: tiistaina klo 12.30 Missä: SPINELLI 3G2
Tapahtuma: Living in the War – mukaansatempaava kokemus
Konferenssin konferenssin oikeudesta ja vastuullisuudesta Venäjän sodassa Ukrainaa vastaan ECR:n jäsen Anna Fotyga yhdessä David Legan (EPP-ryhmä) ja Viola von Cramonin (Vihreät/EFA-ryhmä) kanssa esittelee mukaansatempaavan virtuaalitodellisuuden näyttelyn, joka antaa ihmisille mahdollisuuden kokea olosuhteet, joissa ukrainalaiset elävät Venäjän miehityksen aikana. Näyttely koostuu ainutlaatuisesta sisältöpankista 360° valokuvissa ja virtuaalitodellisuudessa (VR) -videomuodossa, jonka ovat luoneet elokuvantekijät ja dokumentaarit, jotka ovat tallentaneet sekä kauhistuttavia että inspiroivia tarinoita sodasta VR-kameroillaan. Tämän kokemuksen avulla ihmiset voivat nähdä Ukrainan sodan todellisuuden omin silmin.
Linkki tapahtuman nettisivuille tästä.
Milloin: tiistaina klo 12.30 Missä: SPINELLI 3G2
Euroopan parlamentti viikolla 48 (27.11.-3.11.2023)

Tietoja Marko "The Rock" Ekqvist

Energiatalouden ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri, tohtorikoulutettava, tekoälytutkija. Poliittinen neuvonantaja Euroopan parlamentti ECR. / Policy Advisor EP/ECR. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsen (2021- ). Helsingin kaupungin asunnot (HEKA) -hallituksen varajäsen. Asukkaiden valitsema (2022- ). PerusÄijät ry, sihteeri (2022 - ). Vuodesta 2014 lähtien osallistunut extreme-estejuoksukilpailuihin. Vapaa-aika kuluu voimaa, ketteryyttä ja kestävyyttä vaativien urheilulajien parissa. #fitoverfifty #nogainwithoutpain #toughviking #marko2025
Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.