Julkaisuja

Tähän osioon olen koonnut artikkeleita, konferenssijulkaisuja ja työpapereita, joita olen ollut tekemässä kirjoittajana tai tilastoaineistojen käsittelijänä.

Mt-julkaisut liittyvät suoraan tai epäsuorasti kuntasektorin palvelujärjestelmiin, palveluiden järjestämiseen tai auditointeihin.

Energiantuotannon ja teollisuuden ilmaan kohdistuviin päästöihin liittyvät julkaisut kytkeytyvät osittain EU-projekteihin, joissa olen ollut mukana 1990-luvulla.

Osa julkaisuista on ladattavissa myös pdf-versiona viitetietoihin liitetyn linkin kautta.

Google Scholar palvelun kautta voi seurata artikkeleiden ja niiden teosten siteeraamista, joita olen ollut tekemässä. Linkin kautta löytyy ja saat selville ketkä siteeraavat julkaisujani.

 

Mielenterveys
From many to one: converting different databases into an XML database
Marko Ekqvist, Kristian Wahlbeck 2005.

Impakti 2005/6. Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikön lehti. PsiTri -juttu Cochrane yhteistyöstä

Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Suomessa 1995-2004. Tuori, Sohlman, Ekqvist, Solantaus. 2006.

Tutkimus suomalaisten mielenterveyspalveluiden vaikuttavuudesta. Vastasin Merttu-hankkeen datankäsittelystä 2004-2006.

Wahlbeck, K. – Ekqvist, M. – Jäntti, V. – Mantere, O. – Nevalainen, V. – Saarni, S. – Stengård, E. – Tuori, T. – Wiili-Peltola, E. (2009). Tampereen mielenterveyspalvelujen arviointi. Loppuraportti. Avauksia 23/2009. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki.

 

 

Suun terveydenhuolto

Helsingin terveyskeskuksen suun terveydenhuollon tuotteistushankkeen loppuraportti. Tarvonen Pirkko-Liisa, Ekqvist Marko, Turunen Seppo, Hiekkanen Seija, Suominen Liisa. 2012. ISSN:1459-9112.

ODRG-(Oral Diagnosis-Related Group) potilasryhmittely
ja tuotteistus Helsingin kaupungin terveyskeskuksen suunterveydenhuollon tuotteistushanke. Terveystaloustieteen päivä Helsingissä 3.2.2012.

ODRG (Oral Diagnosis-Related Group) -potilasryhmittely ja tuotteistus Helsingin kaupungin terveyskeskuksen suun terveydenhuollon tuotteistushanke. Hammaslääkärilehti 12/2012 – Sivu 24.

 

Päästöt ilmakehään ja veteen, energiahuolto, teollisuuden ja maatalouden ympäristökuormitus

Grönroos, J., Nikander, A., Syri, S., Rekolainen, S. and Ekqvist, M. (1998). Agricultural ammonia emissions in Finland. Finnish Environment Institute. The Finnish Environment 206. 65 p. (In
innish).

Integrated assesment modelling of air pollution in four European countries. 2001.

Melanen, M., Ekqvist, M., Mukherjee, A.B., Aunela-Tapola, L., Verta, M. and Salmikangas, T. (1999). Heavy metal emissions in Finland in the 1990’s. Suomen ympäristö 329. 92 p. (In Finnish)

Assessment of atmospheric mercury emissions in Finland

Assessing the effects of domestic and international energy scenarios and emission reduction strategies on acidification in Finland.

Suomen ilmapäästöt ja niiden skenaariot (SIPS-projekti): tietojärjestelmän tietopohja ja alustavia tuloksia Matti Melanen ja Marko Ekqvist (toim.), 1997 Suomen ympäristö 131, ympäristönsuojelu, 52 s. URN:ISBN:9521105941. Julkaisu on saatavissa vain painetussa muodossa ISBN 952-11-0594-1.

 

 

Linkkejä julkaisuihin:

THL

 

 

 

 

 

 

Julkaisuja