Kaupunginvaltuuston kokouksen 29.11.2017 päätös vaikuttaa koko Suomen sisäiseen turvallisuuteen

Paperittomille, tai terminä oikeampi lienee laittomasti maassa olevilla on tehdyn päätöksen mukaan oikeus laajempiin terveydenhuollon palveluihin:

Kaupunginhallitus toteaa, että paperittomille taataan välttämätön huolenpito ja toimeentulo. Välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon sisältyvät ainakin välttämättömät lääkärin määräämät lääkkeet, majoitus ja ruoka. Oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon julkisessa terveydenhuollossa määräytyy terveydenhuoltolain 50 § mukaan. Kiireellisen hoidon lisäksi kaupunki varmistaa paperittomille välttämättömän sairauksien hoidon, lääkityksen ja seurannan sekä rokotukset ja suun terveydenhuollon samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille.

Raskaana oleville ja perheille, joissa on 0–2-vuotiaita lapsia, taataan mahdollisuus pidempikestoiseen kriisimajoitukseen. Tarpeen vaatiessa rahoitusta voidaan lisätä hätämajoitukseen vielä kohdentamattomista varoista, jotta perustuslain suojaamat välttämättömät edellytykset inhimilliselle elämälle toteutuvat paperittomienkin osalta.

Jokaisen avun tarve arvioidaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt tukevat paperitonta löytämään tilanteeseensa kestävämpiä ratkaisuja ja polkuja pois välitilasta, johon paperittomuus henkilön kohdalla johtaa. Tapaamisilla kiinnitetään erityisesti huomiota luottamussuhteen syntymiseen ja psykososiaalisen tuen antamiseen. Paperittomien terveydenhuolto tapahtuu ensisijaisesti kaupungin omilla terveysasemilla tai tarvittaessa erikoissairaanhoidossa. Joissain tilanteissa henkilö voidaan ohjata myös järjestöjen järjestämiin palveluihin. Myös muussa vastaanottotyössä selvitetään mielenterveyspalveluiden tarvetta ja toteutustapoja paperittomille. Maksukyvyttömyys ei saa muodostua esteeksi palvelujen saamiseksi.

Paperittomille tarjotaan maksutonta oikeudellista neuvontapalvelua
hankkimalla sitä järjestöavustuksilla kolmannelta sektorilta. Lisätään
lastensuojeluviranomaisten ja koko sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön koulutusta yleisesti paperittomien tilanteesta ja erityisesti paperittomien lasten oikeuksista ja lasten asemaan liittyvästä salassapitovelvoitteesta. Kaupunki selvittää, kuinka hyvin paperittomille henkilöille myönnetyn toimeentulotuen määrä vastaa todellista tarvetta.

Helsinki myös varmistaa, että kaupungin internet-sivuilla kerrotaan riittävästi paperittomien oikeudesta palveluihin sekä yhteystiedot palveluiden saamiseksi monilla kielillä, kuten arabiaksi, somaliksi, bulgariaksi ja romaniaksi. Myös tiedotusta ja koulutusta kehitetään siten, että kaupungin työntekijät ovat täysin selvillä tarjottavista palveluista ja käytännöistä sekä osaavat kertoa paperittomille heidän oikeuksistaan palveluihin.

Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että laittomasti maassa olijat saavat terveyspalvelut Helsingin kustantamana palveluna.  Päätös houkuttaa tulemaan ja olemaan paperittomana, koska päätöksen myötä enää ei ole väliä onko papereita vai ei.  Samalla tällä käytännöllä siunataan lisäksi tilanne, jossa näitä henkilöitä piilottelevat saavat epäsuorasti hyväksynnän toiminnalleen piilotellessaan asunnoissaan laittomasti maassaolijoita.

Keskeisiä kysymyksiä, joita ennen päätöksentekoa olisi pitänyt selvittää:

  • Kaupunkilaisilla on oikeus tietää, mihin muihin toimintoihin kyseinen päätös vaikuttaa. Heikentääkö päätös helsinkiläisten palveluiden saantia entisestään?
  • Millä tavoin päätös vaikuttaa muiden potilaiden palveluiden laatuun, saatavuuteen ja potilaiden turvallisuuteen terveyskeskustasolla?
  • Kustannusvaikutukset olisi pitänyt selvittää ja tuoda esille luotettavasti ennen esityksen tekemistä.
  • Esityksestä puuttui vaikutusarviointi, jossa olisi arvioitu päätöksen vaikutus maan sisäiselle turvallisuudelle. Päätöksellään Helsinki suojelee laittomasti maahan jääneitä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja toimii näin lain vastaisesti.
  • Potilasturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä ei tässä yhteydessä käsitelty ollenkaan tai niitä ei haluttu syystä tai toisesta tuoda esiin.
  • Miten hoidetaan paperittomien potilaiden identifiointi ja kirjaaminen potilastietojärjestelmiin? Potilasturvallisuuden kannalta on keskeistä, että potilaan sairaushistoria on lääkäreiden käytettävissä.

Edellä esitetyt kysymykset nousivat  esille Perussuomalaisten Helsingin piirin ja valtuustoryhmän yhteisessä tiedotteessa tehdyn päätöksen jälkeen. Valtuustoryhmämme jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Seuraavat vaalit ovat vajaan neljän vuoden päästä ja pahoin pelkää, että vielä ehtii tapahtua outoja asioita täällä meidän rakkaassa pääkaupungissamme, ennen kuin voimasuhteet saadaan vaihdettua siten, että järkeä vailla olevia päätöksiä ei enää synny.  Ei nimittäin ole aivan sama, mitä päätöksiä Helsinki tekee, sillä tehdyt päätökset vaikuttavat koko Suomen sisäiseen turvallisuuteen.

Kaupunginvaltuuston kokouksen  29.11.2017 päätös vaikuttaa koko Suomen sisäiseen turvallisuuteen

Tietoja Marko "The Rock" Ekqvist

Energiatalouden ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri, tohtorikoulutettava, tekoälytutkija. Poliittinen neuvonantaja Euroopan parlamentti ECR. / Policy Advisor EP/ECR. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsen (2021- ). Helsingin kaupungin asunnot (HEKA) -hallituksen varajäsen. Asukkaiden valitsema (2022- ). PerusÄijät ry, sihteeri (2022 - ). Vuodesta 2014 lähtien osallistunut extreme-estejuoksukilpailuihin. Vapaa-aika kuluu voimaa, ketteryyttä ja kestävyyttä vaativien urheilulajien parissa. #fitoverfifty #nogainwithoutpain #toughviking #marko2025
Kategoria(t): kaupunginvaltuusto, laittomasti maassaolijat, paperittomat Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.