Kuntavaalit 2021

Olen ehdokkaana kuntavaaleissa 2021 Helsingin vaalipiirissä. Omalta osaltani tulevat vaalit ovat järjestyksessään kolmannet kuntavaalini. Ensimmäiset kuntavaalini kävin vuonna 2012. Liityin Perussuomalaisiin puolisen vuotta ennen tätä ensimmäistä koitostani kuntapolitiikassa. Siitä lähtien olen pitänyt blogia, kirjoittanut Uuden-Suomen puheenvuoropalstalle ja olin myös jonkin aikaa Helsingin Uutisten blogistina eduskuntavaalien 2015 jälkeen.

Haastava aika vaatii oikeanlaista paneutumista ja otetta asioiden hoitamiseen. Valtuutetulla tulee olla riittävästi kokemusta ruohonjuuritason asioista.

Pandemia-aikana olen omalta osaltani haastanut päätöksentekijöitä tekemään oikeita päätöksiä tietoon perustuen. En ole aivan varma, onko tähän haasteeseeni kukaan tarttunut. Joskus nimittäin tuntuu, että päätösten taustalla on jokin muu vaikutin. Oikea-aikainen ja oikea tieto on ehdottoman tärkeää päätöksenteolle, jota tarvitsemme, jotta voimme viedä asioita eteenpäin. Yhteistyö ja yhteistyökykyiset päätöksentekijät ovat tärkeä elementti ja erityisesti kuntapolitiikassa.

Haluan olla vaikuttamassa Helsingin tulevaisuuteen ja edistää omalta osaltani tiedolla johtamista päätöksenteossa. Teemani kumpuavat omista kokemuksistani tai omaan ammatilliseen osaamiseeni liittyvistä asiakokonaisuuksista. Pääosa teemoista lienee samoja, joita muillakin ehdokkailla, mutta itse haluan korostaa sujuvaa arkea, joka käytännössä tarkoittaa palveluiden helppoa saatavuutta ja samalla sitä, että asukkaat kokevat olonsa turvalliseksi. Päiväkodit läheltä asuinpaikkaa, turvallinen koulutie, ikäihmisten palveluiden tulee olla helposti saatavilla ja tietöistä ei saisi aiheutua kohtuutonta haittaa kaupunkilaisten arkeen. Yhteenkuuluvuus ja yhdessä tekeminen ovat tekijöitä, joiden avulla voimme luoda kaupungin, jossa vallitsee luottamus ja osallisuuden kokeminen.

Kohtuuhintainen asuminen ja toimivat asuntomarkkinat ovat tärkeä kasvun ja toimivan kaupungin mittari.
Haluan olla kehittämässä ja mahdollistamassa kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Asuntotarjontaa monipuolistamalla pystytään vaikuttamaan alueiden välisiin hyvinvointieroihin ja tällä tavoin alueiden välinen eriytyminen saadaan vähenemään.

Energian muunto. Helsinki aikaistaa hiilineutraalisuustavoitteensa vuodesta 2050 vuoteen 2035. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Helsinkiin on saatava varsin nopealla aikataululla kestävä ja korvaavan energiajärjestelmä. Haluan omalta osaltani olla vaikuttamassa siihen, että tehtävät ratkaisut edustavat teknologiaa, joka tietyssä mielessä tulee näyttämään suuntaa myös koko valtakunnan tason energiajärjestelmien muutokseen. Siirrymme pikkuhiljaa hiilitaloudesta uuteen hiilivapaaseen energiajärjestelmään, jossa uusituvilla energianmuuntoteknologioilla tulee olemaan merkittävä rooli. Geoterminen energia ja sen suurimittakaavainen hyödyntäminen on toki yksi osa tätä kokonaisuutta, mutta ei ratkaise aivan kaikkia tarpeita siirryttäessä kohti uudenlaista energiajärjestelmää.

Liikennejärjestelmän toimivuus ja kestävien liikennemuotojen edistäminen tulee tehdä tasapainoisesti siten, että kaikkia liikennemuotoja kehitetään ja elinkeinoelämän edellyttämän liikenteen kilpailukyky turvataan.

Malminkartanossa 4.8.2020

Marko Ekqvist

Tämän jutun lukeneet (17.10.2021 lähtien): 884
Tänään: 3
Sivustolla kävijät yhteensä (17.10.2021 lähtien): 416665