Moskeija ja monitoimikeskus -hankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämisestä sekä arkkitehtikilpailun järjestämisestä päätetään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 12.12.2017.

Suurmoskejahankeesta tehdään taas päätöksiä kaupunkisuunnittelulautakunnassa tulevana tiistaina 12.12.2017. Tuolloin käsitellään kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi moskeija ja monitoimikeskus -hankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä sekä arkkitehtikilpailun järjestämistä varten (Sörnäinen, Hanasaari). https://www.hel.fi/…/Kaupunkiymparistolautakunnan_esitys_ka…

Alla vähän keräämiäni yhteevetoja aiheen tiimoilta. Lopussa omat ratkaisuehdotukseni asian tiimoilta.

LAUSUNTOJA ASIASTA:
TUKES 26.5.2015:
Tukes lausunto perustui lähinnä alueen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

”…Valtioneuvoston asetuksen 856/2012 vaarallisten kemikaalien tuotantolaitokset sijoittamista koskevien vaatimusten sekä Tukes -oppaan ”Tuotantolaitosten sijoittaminen” näkökohtien perusteella Tukes ei suosittele kyseisen kokoontumistilan sijoittamista osoitteeseen Parrukatu 1….”

Siirtolaisinstituutti 15.5.2017 :
”…Avoimia kysymyksiä sen sijaan ovat hankkeen taloudelliset riskit erityisesti pidemmällä aikavälillä ja mahdolliset vaikutukset muslimiryhmien keskinäisiin suhteisiin. Näitä kumpaankaan ei ole tällä hetkellä mahdollista kattavasti arvioida puuttuvien tietojen (rahoitus) ja keskuksen pitkän aikavälin toimintaprofilin avoimuuden (muslimien keskinäiset suhteet) vuoksi. …”

Instituutin valmistelemassa tiivistelmässä oli erikseen mainittu tämä ”pieni” riskitekijä: Haaste: Shiia yhteisön vastustus.

Sisäministeriön poliisiosasto 12.10.2017:
”…Eri maiden suhtautuminen ulkomailta moskeijoille tulevaan rahoitukseen vaihtelee. Esimerkiksi Itävalta, jossa 6 % väestöstä on muslimeita, sääti keväällä 2015 lain, jonka mukaan moskeijat eivät saa ottaa rahaa vastaan ulkomailta…”

”…väkivaltaiset ääriliikkeet kohdistavat iskuja uskonnollisia tiloja kohtaan ja erityisesti moskeijat ja synagogat ovat joutuneet näiden kohteeksi…”

Sisämininsteriö 6.9.2017:
”….Tulisi tarkasti selvittää millaisia pidemmän aikavälin vaikutuksia muslimiväestön osallisuudelle ja integroitumiselle suomalaiseen yhteiskuntaan olisi sillä, että heillä olisi muusta väestöstä eriytetyt palvelut pääkaupunkiseudulla, jossa yli puolet Suomen muslimiväestöstä asuu. Lyhyellä aikavälillä tulokset voivat olla myönteisiä, mutta pidemmällä aikavälillä käytäntö voi eriyttää muslimiväestöä muusta väestöstä….”

Ulkoministeriö 4.10.2017:
”…Esitetyn suunnitelman rahoitus- ja taustatiedot ovat pahasti puutteelliset, joten hankkeen ja sen aiheuttamien vaikutusten kokonaisarvio ei ole täysin mahdollista. Hankkeen rahoittamisen esittänyt Bahrain on luvannut lisätietoja hankkeeen rahoitukseen liittyvistä näkökohdista. Rahoituspohjan lisäksi on avoimia kysymyksiä myös liittyen käyttökustannuksiin. Ottaen huomioon alueen ja Persianlahden maiden tilanteen, mukaan lukien eri uskontokuntien väliset jännitteet ja maihden kiristyneet suhteet, on mahdollista, että jakolinjat voivat heijastua myös Suomeen tämän kaltaisten hankkeiden kautta…”

Opetus- ja kulttuuriministeriö 4.10.2017:
”…Lausuntopyynnön liitteenä olevat suunnitelmat hankkeesta ovat valmistelun tässä vaiheessa vielä varsin ylimalkaisia. Asian jatkokäsittelyssä on syytä selvittää hankkeen toteuttamiskelpoisuuttaa myös siitä näkökulmasta, miten moskeijan ja monitoimikeskuksen jatkuva toiminta ja sen rahoitus on mahdolista järjestää. Moskeijan ja monitoimikeskuksen vuosittaisiksi käyttökustannuksiksi on arvioitu 6-7 miljoonaa euroa. Rahoitusselvityksen mukaan merkittävä osa toimintakustannuksista on tarkoitus rahoittaa palvelutoiminnan, konferenssi- ja koulutustoiminnan sekä muilla maksuilla ja tuotoilla. Tarkempien suunnitelmien puuttuessa on vaikea arvioida, kuinka realistinen tavoite tämä on ja kuinka suuri näiden tuottojen osuus toimintamenoista voisi tulevaisuudessa olla. Ulkomaisen rahoituksen osalta ei rahoitussuunnitelmasta ei myöskään käy tässä vaiheessa tarkemmin ilmi mitkä tahot ulkomailla osallistuisivat toiminnan rahoittamiseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö kiinnittää huomiota siihen, että varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen järjestäminen ovat kuntien lakisääteisiä velvoitteita. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti varhaiskasvatus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta (Opetushallituksen määräykset ja ohjeet 2016:17, s. 16). Perusopetuslain (628/1998) mukainen uskonnon opetus on Suomessa tunnuksetonta, eli opetus ei sisällä Suomen perustuslain 11§:ssä uskonnon harjoittamista. …”

Rahoituksesta:
Hakemuksessa oli mainittu, että ”…Tavoiteena on, että kokonaishankkeen rahoitus saadaan useasta eri maasta ja lähteestä….”
Liite 2:ssa Bahrainin lisäksi mm. mainittu Marokon kuningaskunta ja Arabiemiraattien liitto. Katsotaanpa tarkemmin näiden maiden maatietoja, jotka on päivätty 21.11.2017. Hyvä lähde on ulkoministeriön maatiedot -sivusto.

BAHRAIN – Yleinen turvallisuustilanne
Turvallisuustilanne Bahrainissa on edelleen epävakaa. Mielenosoituksia on ajoittain, ja myös maan turvallisuusjoukkojen ja mielenosoittajien välisistä yhteenotoista on raportoitu. Manamaa ympäröivien kylien lisäksi mielenosoituksia voi esiintyä myös pääkaupunkialueella. Terrorismin uhka on verrattain korkea. Maassa on ollut pommi-iskuja. Maassa oleskelevien kannattaa välttää alueita, joilla on raportoitu tapahtuneen yhteenottoja ja iskuja, noudattaa varovaisuutta erityisesti julkisilla paikoilla ja maanteillä sekä välttää suuria väkijoukkoja ja mielenosoituksia. Terrorismiriski tulee huomioida maahan matkustettaessa.

Länsimaisten matkustajien kannattaa varautua siihen, että Manaman lentokentälle saavuttaessa passit kerätään tutkittaviksi, mikä tähän asti saatujen kokemusten perusteella voi kestää parikin tuntia. Tutkinnan syytä viranomaiset eivät ole ilmoittaneet.

Bahrainissa ei ole Suomen suurlähetystöä tai konsulaattia. Lisätietoja antaa Arabiemiirikunnissa Abu Dhabissa oleva Suomen suurlähetystö.

MAROKKO – Yleinen turvallisuustilanne
Marokko on yhteiskunnallisesti vakaa ja ulkomaalaiselle vierailijalle suhteellisen turvallinen maa. Marokon turvallisuusviranomaiset seuraavat tarkasti ja katukuvassa näkyvästi maan turvallisuustilannetta. Terrori-iskut ovat kuitenkin mahdollisia. Edustusto kehottaa matkustajia yleiseen varovaisuuteen ja valppauteen kaikkialla Marokossa. Paikallisia ja kansainvälisiä uutisia kannattaa seurata säännöllisesti.

———————–
Taustatahoista vielä sen verran, että Suomen muslimiliiton esittelyssä mainitaan, että tekevät tiivistä yhteistyötä mm. Työväen sivistysliiton TSL:n kanssa. Ainakaan heidän sivuiltaan muslimiliiton nimeä ei ole mainittuna. http://www.tsl.fi/tsl/yhteistyokumppanit.html Mikäköhän lie yhteistyön muoto tässä tapauksessa?

Hanke on edellä esitettyjenkin perusteella enemmän kuin kyseenalainen. Yhteenvetona todettakoon:

  • Riskit sisäisen turvallisuuden kannalta kasvavat. Pitkällä tähtäimellä tämä tekijä on lähes täysin ennalta-arvaamaton riskitekijä.
  • Käyttökorvausten osalta suunnitelmassakin esitetty kokonaisarvio käyttökustannusten suuruus ja maksujen tai oikeastaan maksajien taloudelliset mahdollisuudet hoitaa tähän liittyviä käyttöustannuskorvauksia ei ole uskottavaa.
  • Hanke, toisin kuin suunnitelman tekijät väittävät, ei ainakaan mielestäni paranna millään  aikavälillä muslimien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan, päinvastoin.
  • Suomessa tulisi pikaisesti laatia Itävallan mallin mukainen laki, jossa kielletään moskeijoiden rahoittaminen ulkomaisista lähteistä.
Moskeija ja monitoimikeskus -hankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämisestä sekä arkkitehtikilpailun järjestämisestä päätetään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 12.12.2017.

Tietoja Marko "The Rock" Ekqvist

Energiatalouden ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri, tohtorikoulutettava, tekoälytutkija. Poliittinen neuvonantaja Euroopan parlamentti ECR. / Policy Advisor EP/ECR. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsen (2021- ). Helsingin kaupungin asunnot (HEKA) -hallituksen varajäsen. Asukkaiden valitsema (2022- ). PerusÄijät ry, sihteeri (2022 - ). Vuodesta 2014 lähtien osallistunut extreme-estejuoksukilpailuihin. Vapaa-aika kuluu voimaa, ketteryyttä ja kestävyyttä vaativien urheilulajien parissa. #fitoverfifty #nogainwithoutpain #toughviking #marko2025
Kategoria(t): suurmoskeija Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.