Teemani eduskuntavaaleihin 2019

Vaaliteemoja

Yksikin näistä alla olevista teemoistani ja niihin liittyvien asiakokonaisuuksien kuntoonsaattaminen riittäisi saamaan Suomen jälleen kasvu-uralle. Tulevat vuodet (2019-2025) tulevat olemaan ratkaisevan tärkeitä Suomen tulevaisuuden kannalta. Väestön hyvinvointi, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, kansalliset ja kansainväliset kysymykset, joiden ositainenkin ratkaiseminen vaatii päätöksentekijöiltä kykyä ja ymmärrystä maailmalla vallitsevista megatrendeistä ja syy-seurausyhteyksien ymmärtämistä.

Nyt on muutosten aika ja kannattaa äänestää sellaisia ehdokkaita, joiden teemat liittyvät kakunsyömisen sijaan kakunrakentamiseen.

1. P&K YRITYKSET: Pk-yritysten toiminnan turvaaminen, innovaatioiden tuotteistaminen. Yrittäjien arkea helpotettava ja toimintaedellytykset turvattava.
2. TEKNOLOGIATEOLLISUUS: Teknologiateollisuuden toimintaedellysten parantaminen, vientiä harjoittavien yritysten ja erityisesti innovaatioita tuotteiksi asti tuottavien yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Voimakas panostaminen metsäbiomassan lisäarvon kasvattamiseen, innovaatiot ja tuotteistukset liittyen biomassan hyödyntämiseen muun muassa komposiiteissa ja muissa muovia korvaavissa tuotteissa.
3. KOULUTUS & TIEDE & TUTKIMUS: Panostuksia koulutukseen ja innovaatioihin lisättävä. Teollisuuden toimintaympäristö saatettava pankkikriisiä edeltävään iskukuntoon. Turhaa ja päällekkäistä sääntelyä purettava.
4. ENERGIA & YMPÄRISTÖ: Energianmuunnon, jakelun ja kulutuksen energiatehokkuuden lisääminen ja energiaomavaraisuuden kasvattaminen. Jätelämpövirtojen tehokkaampi hyödyntäminen, ilmanvaihdon lämmöntalteenottoon ja ilmaisenergioihin liittyvien ratkaisujen laajempi käyttöönotto. Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ja siihen liittyvän säätöteknlogiaan laajempi käyttöönotto.
5.  LIIKENNE & LIIKKUMINEN: Liikenteen systeemisen liikkumisen hankkeiden vauhdittaminen (HQS). Matka-aikojen hyödyntäminen työaikana. Katso: Helsinki Quick Step (HQS).
6. TEKOÄLY & KONEOPPIMINEN: Tekoäly ja neuroverkkoteknolgiat, koneoppiminen ja IoT-teknologiat.
7. HALLINTO&JOHTAMINEN: Teknologiaministeriön saaminen Suomeen, jotta edellä olevat asiat saadaan hoidettua järkevästi kansantaloutemme kannalta. Meillä on paljon pontentiaalia, joka jää huonon johtamisen ja koordinoinnin johdosta hyödyntämättä.

Malminkartanossa 19.10.2018
Marko Ekqvist

Tämän jutun lukeneet (17.10.2021 lähtien): 387
Tänään: 1
Sivustolla kävijät yhteensä (17.10.2021 lähtien): 416684