Vastuullista ja työllisyyttä edistävää ympäristöpolitiikkaa

Ympäristöasioissa lähtökohtani on aina asukkaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen.
Päätöksiä tehdessäni tulen painottamaan ja kiinnittämään erityistä huomiota asumisterveyteen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyyn. En halua enää kuulla uutisia sisäilmaongelmista kärsivistä asukkaista.
*Ilman- ja vesiensuojelu * Ilman- ja vesiensuojelussa sekä saastuneiden maaalueiden käsittelyssä kannatan aina teknologioita, joiden käyttäminen on ympäristönäkökohdat huomioiden kustannustehokkainta ja mpäristöystävällisintä. Näiden seikkojen huomioiminen ei sulje pois talous- tai työllisyysnäkökulmia, jotka tuleekin ottaa aina huomioon tehtäessä ympäristöön liittyviä päätöksiä.
*Meluntorjunta* Meluntorjunta on kokonaisuus, joka koostuu suunnittelusta, ohjauksesta, melulähteisiin vaikuttamisesta sekä rakenteellisesta meluntorjunnasta.
*Luonnon monimuotoisuus tulee turvata* Kaavasuunnittelun lähtökohtana tulisi olla viheralueita säästävä suunnittelu. Valituksi tultuani huolehdin omalta osaltani, että tämä tavoite täyttyy. Luontoalueilla on merkittävä terveyttä ja hyvinvointia tukeva vaikutus. Luonnonsuojelussa kannatan monimuotoisuutta tukevia päätöksiä ja luontoarvot tulevat aina olemaan keskeisenä osana omassa päätöksenteossani.
Ympäristöpolitiikalta edellytän vastuullista ja kustannustehokasta toimintaa. Pidetään yhdessä huolta ympäristöstämme, taloutta ja työllisyyttä unohtamatta.
Marko Ekqvist 192 kansanedustajaehdokas Helsinki ” tiedät kyllä miksi ”

Tämän jutun lukeneet (17.10.2021 lähtien): 190
Tänään: 1
Sivustolla kävijät yhteensä (17.10.2021 lähtien): 414948

Tietoja Marko "The Rock" Ekqvist

Energiatalouden ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri, tohtorikoulutettava, tekoälytutkija. Poliittinen neuvonantaja Euroopan parlamentti ECR. / Policy Advisor EP/ECR. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsen (2021- ). Helsingin kaupungin asunnot (HEKA) -hallituksen varajäsen. Asukkaiden valitsema (2022- ). PerusÄijät ry, sihteeri (2022 - ). Vuodesta 2014 lähtien osallistunut extreme-estejuoksukilpailuihin. Vapaa-aika kuluu voimaa, ketteryyttä ja kestävyyttä vaativien urheilulajien parissa. #fitoverfifty #nogainwithoutpain #toughviking #marko2025
Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.