Maakuntavaaliteemat

Vaaliteemoja

Yksikin näistä alla olevista teemoista ja siihen liittyvien asiakokonaisuuksien kuntoonsaattaminen riittäisi saamaan Suomen jälleen kasvu-uralle. Tulevat vuodet (2019-2025) tulevat olemaan ratkaisevan tärkeitä Suomen tulevaisuuden kannalta. Väestön hyvinvointi, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, kansalliset ja kansainväliset kysymykset, joiden ositainenkin ratkaiseminen vaatii päätöksentekijöiltä kykyä ja ymmärrystä maailmalla vallitsevista megatrendeistä ja syy-seurausyhteyksien ymmärtämisteä. Nyt on muutosten aika ja kannattaa äänestää sellaisia ehdokkaita, joiden teemat liittyvät kakunsyömisen sijaan kakunrakentamiseen.

1. P&K YRITYKSET: Pk-yritysten toiminnan turvaaminen, innovaatioiden tuotteistaminen.
2. METALLITEOLLISUUS: Teknologiateollisuuden toimintaedellysten parantaminen, vientiä harjoittavien yritysten ja erityisesti innovaatioita tuotteiksi asti tuottavien yritysten toimintaedellytysten turvaaminen.
3. METSÄTEOLLISUUS: Voimakas panostaminen metsäbiomassan lisäarvon kasvattamiseen, innovaatiot ja tuotteistukset liittyen biomassan hyödyntämiseen muun muassa komposiiteissa ja muissa muovia korvaavissa tuotteissa.
4. KOULUTUS: Panostuksia koulutukseen ja innovaatioihin lisättävä. Teollisuuden toimintaympäristö saatettava pankkikriisiä edeltävään iskukuntoon. Turhaa ja päällekkäistä sääntelyä purettava.
5. ENERGIA: Energianmuunnon, jakelun ja kulutuksen energiatehokkuuden lisääminen ja energiaomavaraisuuden kasvattaminen. Jätelämpövirtojen tehokkaampi hyödyntäminen, ilmanvaihdon lämmöntalteenottoon ja ilmaisenergioihin liittyvien ratkaisujen laajempi käyttöönotto. Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ja siihen liittyvän säätöteknlogiaan laajempi käyttöönotto.
6. LIIKKUMINEN: Liikenteen systeemisen liikkumisen hankkeiden vauhdittaminen (HQS). Matka-aikojen hyödyntäminen työaikana. Katso: Helsinki Quick Step (HQS).
7. KONEOPPIMINEN: Tekoäly ja neuroverkkoteknolgiat, koneoppiminen ja IoT-teknologiat.
8. HALLINTO: Teknologiaministeriön saaminen Suomeen, jotta edellä olevat asiat saadaan hoidettua järkevästi kansantaloutemme kannalta. Meillä on paljon pontentiaalia, joka jää huonon johtamisen ja koordinoinnin johdosta hyödyntämättä.

Tämän jutun lukeneet (17.10.2021 lähtien): 88
Tänään: 1
Sivustolla kävijät yhteensä (17.10.2021 lähtien): 414902