Markon eduskuntavaaliteemat 2015 laajaversio

Eduskuntavaaliteemat

Tänne olen koonnut keskeisiä teemojani eduskuntavaaleihin liittyen.

Terveydenhuollon erityiskysymykset

Omaishoitajien todellinen määrä tulisi selvittää sekä tarjota heille se tuki, joka heille kuuluu. Nykypäivän Suomessa ei voi olla ”väliinputoajaperheitä”, jotka eivät saa heille kuuluvaa apua. Terveydenhuoltoon liittyvät toiminnot tulee rakentaa asiakkaan näkökulmasta.
Vanhusten ja heikomassa asemassa olevien juoksutus luukulta luukulle ei auta ketään.

Yrittäjät talouden peruskivenä

Suomen talouden peruskivi on yrittäjyydessä. Työpaikkoja saadaan luotua menestyvän yritystoiminnan kautta. Menestyksen avaimet ovat yrittäjillä ja heidän pitkäjänteisessä työssään. Tämän johdosta toimintaympäristön ja sääntelyn tulee olla yritystoimintaa tukevaa ei hajoittavaa. Tarvitaan päämäärätietoisia toimia, joilla parannetaan yrittämisympäristöä suotuisaksi yrittämiselle. Kaikki toimijat tulisi saada mukaan näihin talkoisiin. Osaamisen rapauttaminen on lopetettava ja voimarat käytettävä Suomalaisen yhteiskunnan rakenteiden korjaamiseen!

Teollisuuden työpaikat säilytettävä Suomessa!

Teolliset työpaikat, kasvun ja työllisyyden parantamisen edellytykset, tehtaiden ja tuotantolaitosten sulkemiset eivät ainakaan auta kestävyysvajeen tai hyvinvointivaltion tarvitseman korjausliikkeen tekemiseen. Tarvitaan oikeasti tekoja, ei juhlapuheita. Teollisuuden toimintaedellytykset on turvattava, kasvuyritysten ja innovatiivisten pienten yritysten toimintaympäristö on saatava investointeja houkuttelevaksi erityisesti vientiä harjoittaville yrityksille.
Teollisuuden ja elinkeinoelämän perusteita on rapautettu jo nyt pysyvästi. Eikö jo nyt olisi aika saada muutos tähän alasajomeininkiin?

Asuntopolitiikka

Suomalaisilla on oikeus asumiseen ilman riistoa!

Energiaomavaraisuus

Energiaomavaraisuuden lisääminen ja pitkäjänteinen, johdonmukainen energiapolitiikka tuo työtä ja toimeentuloa Suomeen. Energiantuotannon toimitusvarmuus ensisijalle. Kaikenlainen jarruttelu luvitusten ja sääntelyn kautta on saatava loppumaan.

 

Maahanmuuton todelliset kustannukset selvitettävä!

Maahanmuuton todellisiin kustannustietoihin liittyy paljon sellaisia asioita, joita ei ole selvitetty läpinäkyvästi. Nyt on jo aika saada selvyys paljonko Suomalaiset veronmaksajat maksavat nykyään ja tulevaisuudessa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja ylläpidosta.

 

EU:n liittovaltiokehitys on torjuttava!

Euroopan unionia tulisi kehittää itsenäisten valtioiden yhteistyöelimenä ja jäsenmaiden itsemäärämisoikeus tulisi säilyttää.

 

 

Markon eduskuntavaaliteemat 2015 laajaversio