Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kruunusillat-hankkeen raitiotien hinnan korotuksen ja rakentamisen vaiheissa

Kaupunginvaltuusto päätti Kruunusillat-hankkeen raitiotieosuuden vaiheistamisesta ja enimmäishinnan korottamisesta 25.8.2021 pidetyssä valtuuston kokouksessa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan raitiotieyhteys Laajasalosta Hakaniemeen, jonka osalta hankkeen kokonaiskustannusarvio on 326 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että Laajasalon ja Hakaniemen välinen yhteys valmistuu vuonna 2026, ja matkustajaliikenne alkaa vuonna 2027.
Hakaniemestä Helsingin päärautatieasemalle tulevan raitiotieyhteyden suunnittelua jatketaan ja sen osuutta koskeva kustannusarvio tuodaan erikseen päätettäväksi. Vaiheen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että Kaivokadulle ei tarvita erillistä pikaraitiotien päätepysäkkiä, vaan linja kytketään tarkoituksenmukaisella tavalla jatkumaan muuhun raitiotieverkkoon.
Kruunusillat-hanke toteuttaa uuden raitiotieyhteyden Helsingin keskustan ja Laajasalon välille. Raitiotien on suunniteltu kulkevan Helsingin päärautatieasemalta Hakaniemen ja Merihaan kautta Kalasataman Nihtiin, josta se jatkaa Korkeasaaren kautta Kruunuvuorensiltaa pitkin Kruunuvuorenrantaan ja edelleen Yliskylään. Hankkeessa rakennetaan kolme uutta siltaa: Merihaansilta, Finkensilta sekä Kruunuvuorensilta, joka tulee valmistuessaan olemaan Suomen pisin 1,2 kilometrin pituudella. Raitiotien oheen toteutetaan jalankulkuyhteydet ja pyöräliikenteen baanayhteys. Uuden pikaraitiotien pituus on noin 9 kilometriä.
Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaan Kruunusillat-hankkeen rakentamisen yhteydessä tulee toteuttaa myös niin sanottuja liittyviä hankkeita Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa. Jotta hankkeen rakentamiskelpoisuus voidaan varmistaa, siihen liittyvien hankkeiden toteuttaminen perushankkeen kanssa samanaikaisesti on välttämätöntä ja ne toteutuvat perushankkeesta riippumatta. Valmistelevat työt Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa ovat alkaneet vuonna 2021.
Kaupunginvaltuusto päätti myös oikeuttaa kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat 17,4 miljoonalla eurolla. Määräraha on tarkoitettu Kruunusillat-hankkeen tekemiin liittyviin hankkeisiin Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa. Esirakentamisen, alueiden käyttöönoton ja tonttien rakentamiseksi saattamisen osuus on noin 8,7 miljoonaa. Suurin ylitystarve kohdistuu Hakaniemensillan peruskorjauksen valmisteleviin töihin. Muut ylitystarpeet liittyvät muun muassa Hakaniemenrannan johtosiirtoihin ja kaivuu- ja ruoppaustöihin.
Kuntavaalien alla oma kantani oli, että ylityksiin tulee puuttua ja mikäli mahdollista päätöksissä tulisi olla aina ehdoton maksimihinta, jonka jälkeen asia viedään aina uudelleen tarkasteluun. En kannata tätä hanketta näiden syiden johdosta ja lisäksi pidän ongelmallisena sitä, että ko sillalla voivat liikennöidä vain ratikat ja pyöräilijät.
*Veikkaukseni tällä hetkellä sillan kokonaiskustannuksista on n. 450 milj. euroa +/- 30 milj. Palaan tähän arviooni sitten siinä vaiheessa, kun lopulliset kustannukset tiedetään hankkeen valmistuttua. Huomauttaisin myös jo tässä vaiheessa, että tämä on vain yksi niistä asioista, jotka jäävät varmasti äänestäjien mieliin tämän uuden valtuuston edesottamuksista. *
Malminkartanossa 27.8.2021
Marko Ekqvist, diplomi-insinööri
SOTE-jaoston jäsen
Työmaahuolto Oy Ab:n hall. pj
Kuva: hel.fi -sivusto. Havainnekuva Kruunusillat -hankkeesta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kruunusillat-hankkeen raitiotien hinnan korotuksen ja rakentamisen vaiheissa

Tietoja Marko "The Rock" Ekqvist

Energiatalouden ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri, tohtorikoulutettava, tekoälytutkija. Poliittinen neuvonantaja Euroopan parlamentti ECR. / Policy Advisor EP/ECR. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsen (2021- ). Helsingin kaupungin asunnot (HEKA) -hallituksen varajäsen. Asukkaiden valitsema (2022- ). PerusÄijät ry, sihteeri (2022 - ). Vuodesta 2014 lähtien osallistunut extreme-estejuoksukilpailuihin. Vapaa-aika kuluu voimaa, ketteryyttä ja kestävyyttä vaativien urheilulajien parissa. #fitoverfifty #nogainwithoutpain #toughviking #marko2025
Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.