Mitä Suomi tarvitsee nyt? – Terveen, pitkäjänteisen ja toimintakykyisen toimintaympäristön

Teollisuuden ja erityiseseti valmistavan teollisuuden toimintakyky on ratkaisevan tärkeässä asemassa, kun ajatellaan yhteiskunnan toimintaedellytyksiä ylipäänsä. Teollisuuden ja elinkeinoelämän perusteita on rapautettu jo nyt pysyvästi. Eikö jo nyt olisi aika saada muutos tähän alasajomeininkiin?

Jokin aika sitten Elinkeinoelämän keskusliitto julkaisi Suomen tulevaisuutta koskevan ”Kasvun manifesti” -raportin. On helppo yhtyä tämän raportin pääsanomaan, joka antaa rehellisen arvosanan nykyhallituksen toimien tehottomuudesta. Tosin tätä ei raportissa suoraan ilmaista, mutta rivien välistä kyllä sen huomaa. Sössitty on ja pahasti, kuten toimitusjohtaja Jorma Eloranta asian ilmaisi.

Oma tulkintani on ollut jo useamman vuoden ajan, että peruskiveä on rapautettu jo liikaa. Miksi Jyrki Katainen ”siirtyi muihin tehtäviin”? Likaista peliä, sanoisin. Miksi vihreät ylipäänsä änkivät hallitukseen, vaikka tiesivät kynnyskysymyksensä tulevan hallituskauden loppupuolella asialistalle? Tämä menee jo vahvasti äänestäjien aliarvioimisen puolelle. On aivan selvää, että indikaattorit kaikilta osin ovat olleet useamman vuoden ajan punaisen puolella siinä määrin, että nämä sössimiset
lasketaan Katainen I:sen ja Stubb I:sen piikkiin. Aika lyhytjänteistä politiikkaa näiden ”vastuunkantajien” toimesta!

Teolliset työpaikat, kasvun ja työllisyyden parantamisen edellytykset, tehtaiden ja tuotantolaitosten sulkemiset eivät ainakaan auta kestävyysvajeen tai hyvinvointivaltion tarvitseman korjausliikkeen
tekemiseen. Tarvitaan oikeasti tekoja, ei juhlapuheita. Teollisuuden toimintaedellytykset on turvattava, kasvuyritysten ja innovatiivisten pienten yritysten toimintaympäristö on saatava investointeja
houkuttelevaksi. Annetaan kasvun mahdollisuus p&k -yrityksille, eikä lopeteta niitä ensimmäisten vuosien aikana sysäämällä niiden niskaan jo nyt reippaasti ylimitoitetun julkisen sektorin aiheuttamia vero- ja sääntelytaakkoja.

Tässä oman yliopistoni, professorin lausahdus Kasvun manifesti -raportin tiimoilta: Professori Anssi Vanjoki, Lappeenrannan teknillinen yliopisto:
”Suomi on reuna-alue, joka elää yli varojensa ja kuihtuu. Nyt tarvitaan ripeä täyskäännös asenteissa sekä uusia toimia teollisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi. Vain näin saamme työtä, toimeentuloa ja hyvinvointia.”

Alla vielä tämän raportin teesit pähkinänkuoressa.
Olen nostanut näiden otsakkeiden alle joitakin tuon raportin keskeisiä aihekokonaisuuksia, joiden ajatukset ovat kuin lukisi omia muistiinpanojani asian tiimoilta vuosien varrelta…. 🙂

1 Verotuksen ja sääntelyn liipaisinsormi saatava vihdoin kuriin.

”Hallitusohjelmiin ei kaivata korulauseita, vaan selkeää osoitusta siitä, että päättäjät tekevät oman osuutensa suomalaisen toimintaympäristön uudistamisessa. Veropäätösten ja sääntelyn tempoilu on lopetettava. Teollisuus ja siihen liittyvät palvelut tarvitsevat konkreettisia tekoja
kustannustaakan pienentämiseksi. ”
Oma kommenttini: Ennakointi ja ennustettavuus on päivän sana!

2 Kannustetaan uusia ideoita sekä osaavia ja innostuneita tekijöitä: investoidaan tutkimukseen, koulutukseen ja kansainvälistymiseen.

”Innovaatiorahoitusta tulee lisätä. Uusia välineitä ei tarvita, vaan nykyiset on pantava kuntoon, mukaan lukien SHOK-yksiköt. Tulee edellyttää konkreettisia tuloksia ja mitata ne oikein. Päätavoitteeksi on asetettava onnistuneiden t&k-investointien lisääntyminen erityisesti pk-yrityksissä. Rahoitusta tarvitaan joustavammin kansainvälisiin hankkeisiin ja konsortioihin.”
Oma kommenttini: Myös mikroyritykset mukaan kansainvälisiin hankkeisiin!!

 

3 Otetaan kaikki tehot irti tuotantopanoksista – antaa energian, rahoituksen ja datan virrata. Eikä logistiikasta ole varaa tinkiä.

 

3.1 Energia (oma erikoisalani,… I like this idea!!)
”On varmistettava energian kilpailukykyinen hinta sekä monipuoliset energialähteet samalla kun siirrytään kohti hiilineutraalia energiaa. Energiaomavaraisuutta on parannettava ja toimitusvarmuudesta
huolehdittava. Energian eri tuotantomuotoihin liittyviä lupa- ja valitusmenettelyjä on nopeutettava ja
karsittava.”

Oma kommenttini: On jo korkea aika alkaa hyödyntämään omia energiavarantojamme!

3.2 Rahoitus
”Pk-yritykset tarvitsevat tietoa erilaisista rahoitusvaihtoehdoista. Siksi Finnveran palvelutarjontaa tulee täydentää rahoitusneuvonnalla. ”

Oma kommenttini: Mikäli idea on hyvä tulisi se ”tuotteistaa” jo alkuvaiheessa. Hyviä ideoita ja henkistä pääomaan on jo tuhlattu riittämiin. Nyt on aika toimia.

3.3 Data
”Julkisten tietovarantojen avaamista on jatkettava. Näin luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. ”
Oma kommenttini: Hidastelu tämänkin asian suhteen tappaa nousevat liiketoimintamahdollisuudet jo alkumetreillä.

3.4 Logistiikka
”Logistista kilpailukykyä ei saa heikentää uusilla veroilla tai maksuilla. Logistiikkaan kohdentuvan ympäristösääntelyn tulee olla tasapuolista kilpailijamaihin verrattuna.”
Oma kommenttini: Perusedellytys vientituotteiden viemiseksi ulos maasta on, että kuljetukset pelaa!!

4 Työmarkkinat kasvun esteestä kasvun mahdollistajaksi.

”Työnteon pitää olla aina kannattavaa.”
Oma kommenttini: Voiko asian paremmin ilmaista!

 

Malminkartanossa 1.10.2014

Marko Ekqvist, eduskuntavaaliehdokas 2015

Sinä päätät!

Lähde: ”EK:n julkaisu Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi?; Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi”.

 

Mitä Suomi tarvitsee nyt? – Terveen, pitkäjänteisen ja toimintakykyisen toimintaympäristön

Tietoja Marko "The Rock" Ekqvist

Energiatalouden ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri, tohtorikoulutettava, tekoälytutkija. Poliittinen neuvonantaja Euroopan parlamentti ECR. / Policy Advisor EP/ECR. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsen (2021- ). Helsingin kaupungin asunnot (HEKA) -hallituksen varajäsen. Asukkaiden valitsema (2022- ). PerusÄijät ry, sihteeri (2022 - ). Vuodesta 2014 lähtien osallistunut extreme-estejuoksukilpailuihin. Vapaa-aika kuluu voimaa, ketteryyttä ja kestävyyttä vaativien urheilulajien parissa. #fitoverfifty #nogainwithoutpain #toughviking #marko2025
Kategoria(t): eduskuntavaalit2015, energiapolitiikka, energiatalous, energiatehokkuus, hallitus, kansantalous, teollisuuspolitiikka, vaalit 2015, valtionhallinto, yrittäminen Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.