Vaaliteemojeni taustoitusta

Eduskuntavaaliteemani otsaketasolla

Toimintaympäristön muuttuessa tulee muuttaa myös vanhakantaisia pinttyneitä toimintatapoja ja käsityksiään, ottaa rohkeasti askel uuteen vaiheeseen. Ei pidä jäädä odottamaan parannuksia, että ne tuotaisiin valmiina kattauksena pöytään, vaan on tehtävä lujasti töitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Usein puhumme samasta asiasta eri sanoin ja käsittein, jonka johdosta sanoma ei välity vastaanottajalle. Eripuraa voi syntyä myös niistä keinoista, joiden avulla pääsemme tuohon yhteiseen tavoitteeseen.

Vaaliteemojeni sateenvarjoina ovat terveys-, työ ja asuminen.
Näitä asioita ei voi ajatella tärkeysjärjestyksessä, vaan useimmiten ne kulkevat rinnakkain ja tietyissä tapauksissa hyvinkin tiiviisti.

Myöhemmissä artikkeleissani avaan näiden pääotsakkeiden alateemat. Näiden pääteemojen lisäksi tulen kiinnittämään huomiota mm. biotalouteen liittyviin asiakokonaisuuksiin. Yksi tärkeimmistä asiakokonaisuuksista liittyy pitkällä tähtäimellä Suomen energiaomavaraisuuden lisäämiseen. Kaikki tämän asian esteet tulee voida purkaa ja kannustaa yrityksiä tuotteistamaan näihin liittyviä teknologioita, jotta saamme niistä uusia vientituotteita ja uuden kasvuveturin taloutemme pönkittämiseksi. Laajemmin ajateltuna tämä on keskeinen tekijä huoltovarmuudessamme, jonka luulisi olevan prioriteettilistan kärjessä.

Näiden ao. laajahkojen käsitteiden alle voimme muodostaa teemoituksen, joka kantaa pitkälle.

1 TERVEYS

Terveyteen ja sen ylläpitoon liittyvät asiakokonaisuudet ovat keskeisessä asemassa, ajateltiinpa asiaa koko kansantalouden, yksittäisen organisaation saati yksilön näkökulmasta. Sote-kentän uudelleen järjestelyt ja toimintojen keskittäminen tulee tehdä siten, että perusteveydenhuolto toimii saumattomasti erikoissairaanhoidon kanssa. Potilaan näkökulma ja tarve tulee olla kaiken keskipisteenä ei organisaation. Ketään ei saa jättää ilman hoitoa, mikäli hoidontarvetta on. Vanhusten ja omaishoitajien asiat ovat myös yksi keskeisimmistä teemoistani. Sukupolvelle, joka on omalla työllään ja uhrauksillaan mahdollistanut nykyisen yhteiskuntamme tulee kunnioittaa ja suoda kaikki mahdolliset resurssit arvokkaaseen elämänehtooseen. Omaishoitajille, joiden työpanosta on vaikea edes arvioida rahallisesti tulee antaa se arvonanto ja yhteiskunnan panostus joka heille kohtuudella kuuluu.

2 TYÖ

Kaikki työ on arvokasta. Työn tekeminen antaa työntekijälle myös muuta kuin aineellista hyvinvointia suoraan tai epäsuorasti. Ammattiin valmistuminen tai pätevöityminen tiettyyn tehtävään antaa työntekijälle tietyt valmiudet toimia oman alansa ammattitehtävissä. Työtä tekemällä saavutetaan sitten lopullinen ammattitaito. Nuorten, uusia työmenetelmiä ja tekniikoita opiskelleiden intoa ei tule lannistaa työvoimatoimistojen luukuilta saaduilla ”ei oo töitä” viesteillä.

Olisiko mahdollista saavuttaa ideaalinen tila, jossa työntekijä itse pystyy vaikuttamaan jo työuransa alkuvaiheessa työtehtäviinsä omien mieltymyksiensä mukaan? Tämä on ideaalinen ja kannustettavin tilanne, koska tämä saattaa johtaa uusien yritysten syntymiseen ja sillä on mitä suuremmissa määrin suotuisa vaikutus uusien työpaikkojen syntymiseen.

Ylipäänsä työpaikan saaminen heti valmistumisen jälkeen, mahdollisuus oman elämän aloittamiseen työssä viihtymisen lisäksi ovat aivan käsittämättömän tärkeitä asioita, jotka tulisi kaikessa päätöksenteossa ottaa huomioon.

Haluttiinpa tai ei niin, tämä asiakokonaisuus vaikuttaa koko kansantalouteen, yksittäisiin organisaatioihin sekä ennen kaikkea yksilöihin. Kaipaan ja itseasiassa vaadin työantajilta (valtionyhtiöt, kuntasektori sekä yksityiset työnantajat) yhteiskuntavastuuta kun näitä irtisanomisia tehdään. Vaihtoehtona vaihtopenkille passittaminen ei ole pitkällä tähtäimellä paras vaihtoehto. Hiljaista tietoa kadotetaan, osaamista rapautetaan. Se ei voi olla oikea tie!

3 ASUMINEN

Asuminen ja ylipäänsä omassa asunnossa asuminen, oli se sitten vuokra, kimppa tai omistusasunto lienee yksi tärkeimmistä ihmisen perustarpeista, jotta yksilöt ja perheet voivat ylipäänsä toteuttaa muita perustarpeitaan. Asumiseen liittyvät myös käsitteet: terveellinen, turvallinen ja kohtuuhintainen. Nämä ovat ihan niitä perusasioita, joiden luulisi jo olevan kunnossa!

Sinä päätät!

Malminkartanossa 22.8.2014

Marko Ekqvist

 

 

Tämän jutun lukeneet (17.10.2021 lähtien): 953
Tänään: 2
Sivustolla kävijät yhteensä (17.10.2021 lähtien): 416167

Tietoja Marko "The Rock" Ekqvist

Energiatalouden ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri, tohtorikoulutettava, tekoälytutkija. Poliittinen neuvonantaja Euroopan parlamentti ECR. / Policy Advisor EP/ECR. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsen (2021- ). Helsingin kaupungin asunnot (HEKA) -hallituksen varajäsen. Asukkaiden valitsema (2022- ). PerusÄijät ry, sihteeri (2022 - ). Vuodesta 2014 lähtien osallistunut extreme-estejuoksukilpailuihin. Vapaa-aika kuluu voimaa, ketteryyttä ja kestävyyttä vaativien urheilulajien parissa. #fitoverfifty #nogainwithoutpain #toughviking #marko2025
Kategoria(t): eduskuntavaalit2015 Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.